Dígrafs que se separen: carro, tassa, caixa, platja, metge, cotxe, til·la, tretze, piscina, adjectiu, Dígrafs que no se separen: paquet, seguir, olla, llenya, safareig,

Tauler de classificació

Temàtica

Opcions

Canvia de fonament

Interactius

Restaurar desada automàtica: ?