CORRECTE: Aquelles muntanyes , Eixos llibres, Aqueixa tenda, Aquesta classe, Aquell dormitori, Estos lleons, Aquells ordinadors, Eixa pissarra, INCORRECTE: Eixes finestra, Aquestos gat, Aquelles dibuix, Eixe xiquetes, Aquella jaquetes, Aquest pintures, Esta flors, Eixos taula,

DETERMINANTS DEMOSTRATIUS

Tauler de classificació

Estil visual

Opcions

Canvia de fonament

Restaurar desada automàtica: ?