Komunita

10 12 english conversation topic

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 12 english conversation topic"

Would you like to.....?
Would you like to.....? Náhodné kolo
podle
Adverbs of frequency(WOW silver)
Adverbs of frequency(WOW silver) Náhodné kolo
podle
Alphabet
Alphabet Náhodné kolo
podle
Speaking activity (fame)
Speaking activity (fame) Náhodné karty
podle
travelling and holidays
travelling and holidays Náhodné karty
podle
Environmental issues
Environmental issues Náhodné karty
podle
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno. Chybějící slovo
podle
Questions
Questions Zrušit zamíchání
podle
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T.
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T. Třídění skupin
podle
Choose "was" or "were".
Choose "was" or "were". Třídění skupin
podle
DO or DOES?
DO or DOES? Třídění skupin
podle
Let's move!
Let's move! Náhodné kolo
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Vyber správné zájmeno.
Vyber správné zájmeno. Kvíz
podle
Match the correct pronouns with the sentences.
Match the correct pronouns with the sentences. Označený diagram
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
What do you fill in? Choose the correct answer.
What do you fill in? Choose the correct answer. Kvíz
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno. Najít shodu
podle
Choose the correct sentence.
Choose the correct sentence. Kvíz
podle
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Choose the correct preposition. / Vyber správnou předložku.
Choose the correct preposition. / Vyber správnou předložku. Třídění skupin
podle
Choose the correct sentence.
Choose the correct sentence. Kvíz
podle
Fill in the correct pronoun.
Fill in the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Choose the right table.
Choose the right table. Zařadit do kategorií
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Choose "DO" or "DOES".
Choose "DO" or "DOES". Třídění skupin
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Zařadit do kategorií
podle
Label Mr Bean´s face
Label Mr Bean´s face Označený diagram
podle
Spoj větu se správným vhodným slovesem.
Spoj větu se správným vhodným slovesem. Spojte odpovídající
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Find the correct word.
Find the correct word. Najít shodu
podle
Give the words to the order and make questions./ Dej slova do pořádku a vytvoř otázky.
Give the words to the order and make questions./ Dej slova do pořádku a vytvoř otázky. Zrušit zamíchání
podle
Fill in the crossword. :-)
Fill in the crossword. :-) Křížovka
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Find 15 names of clothing
Find 15 names of clothing Hledání slov
podle
Match the question and the correct short answer.
Match the question and the correct short answer. Najít shodu
podle
Give the words to the order.
Give the words to the order. Zrušit zamíchání
podle
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
 Rovnice do skupinek
Rovnice do skupinek Najít shodu
Weather
Weather Spojte odpovídající
Složené příklady
Složené příklady Kvíz
Recyklování
Recyklování Třídění skupin
podle
Parts of body 1
Parts of body 1 Spojte odpovídající
podle
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Imperative
Imperative Zrušit zamíchání
podle
Rovnice úvod 1
Rovnice úvod 1 Spojte odpovídající
A2 Speaking
A2 Speaking Náhodné kolo
Conversation cards
Conversation cards Náhodné karty
Poslední Přemyslovci
Poslední Přemyslovci Hledání slov
Severní a západní Evropa - slepá mapa státy
Severní a západní Evropa - slepá mapa státy Označený diagram
VESMÍR planety a jiné
VESMÍR planety a jiné Najít shodu
Dvojice Brno a Praha
Dvojice Brno a Praha Třídění skupin
Have got
Have got Zrušit zamíchání
podle
Obnovit automatické uložení: ?