Komunita

10 12 let

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 12 let"

Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
Weather
Weather Spojte odpovídající
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
podle
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Project - In the classroom - přesmyčky
Project - In the classroom - přesmyčky Anagram
podle
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
Zájmeno já - procvičování
Zájmeno já - procvičování Třídění skupin
podle
Bingo - PŘÍSLOVÍ
Bingo - PŘÍSLOVÍ Náhodné karty
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Otáčet dlaždice
podle
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek Kvíz
podle
ZÁJMENO "JÁ"
ZÁJMENO "JÁ" Kvíz
podle
 Zájmeno se
Zájmeno se Kvíz
podle
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kvíz
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Otevřít krabici
podle
Napíšeš  -z nebo -zz?
Napíšeš -z nebo -zz? Třídění skupin
podle
Napíšeš v předponě s- nebo z-?
Napíšeš v předponě s- nebo z-? Třídění skupin
podle
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice)
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice) Třídění skupin
podle
Napíšeš -d- nebo -dd-?
Napíšeš -d- nebo -dd-? Třídění skupin
podle
Prepositions
Prepositions Kvíz
podle
Has it got...?
Has it got...? Zrušit zamíchání
podle
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin
podle
Vzory podstatných jmen rodu středního
Vzory podstatných jmen rodu středního Spojte odpovídající
podle
Skladba: 6.ročník
Skladba: 6.ročník Spojte odpovídající
podle
Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací zájmena Spojte odpovídající
podle
být + slova příbuzná
být + slova příbuzná Náhodné kolo
podle
 předpony s-, z-
předpony s-, z- Třídění skupin
podle
Náboženství 2
Náboženství 2 Kvíz
Písemné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání Otáčet dlaždice
podle
Podstatná jména rod střední - pravopis
Podstatná jména rod střední - pravopis Kvíz
Včela - urči části těla
Včela - urči části těla Označený diagram
podle
Vzory podstatných jmen rodu středního - 2.
Vzory podstatných jmen rodu středního - 2. Spojte odpovídající
podle
 Kolik splníš úkolů? 19. března
Kolik splníš úkolů? 19. března Náhodné kolo
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Poznáš ovoce a zeleninu 1?
Poznáš ovoce a zeleninu 1? Označený diagram
podle
Velkomoravská říše
Velkomoravská říše Třídění skupin
Ovoce a zelenina - třídění
Ovoce a zelenina - třídění Třídění skupin
podle
Can/Can´t
Can/Can´t Otáčet dlaždice
podle
doplňte s/z
doplňte s/z Náhodné kolo
podle
Mezopotámie a Egypt
Mezopotámie a Egypt Kvíz
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
přesmička
přesmička Anagram
podle
Savci - stavba těla kočky
Savci - stavba těla kočky Označený diagram
podle
Zemědělství a Průmysl
Zemědělství a Průmysl Spojte odpovídající
Kuchyňské potřeby
Kuchyňské potřeby Označený diagram
podle
Ložnice
Ložnice Označený diagram
podle
Poznáš ovoce?
Poznáš ovoce? Spojte odpovídající
podle
Poznáš pečivo?
Poznáš pečivo? Spojte odpovídající
podle
Celkové opakování AJ
Celkové opakování AJ Otáčet dlaždice
podle
Stavba těla - SAVCI
Stavba těla - SAVCI Označený diagram
podle
Lidské tělo - popis dolní končetiny
Lidské tělo - popis dolní končetiny Označený diagram
podle
Živočichové - další druhy
Živočichové - další druhy Spojte odpovídající
podle
Obnovit automatické uložení: ?