Komunita

10 12 let český jazyk podmět a přísudek

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 12 let český jazyk podmět a přísudek"

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek Kvíz
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kvíz
podle
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Náhodné karty
podle
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
Shoda_4
Shoda_4 Třídění skupin
Napíšeš -d- nebo -dd-?
Napíšeš -d- nebo -dd-? Třídění skupin
podle
Zájmeno já - procvičování
Zájmeno já - procvičování Třídění skupin
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Otáčet dlaždice
podle
 Zájmeno se
Zájmeno se Kvíz
podle
ZÁJMENO "JÁ"
ZÁJMENO "JÁ" Kvíz
podle
 Tvrdé slabiky - hledej slova - anagram
Tvrdé slabiky - hledej slova - anagram Anagram
podle
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
Podmět a přísudek
Podmět a přísudek Kvíz
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Pády - určování
Pády - určování Kvíz
podle
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
Napíšeš  -z nebo -zz?
Napíšeš -z nebo -zz? Třídění skupin
podle
Tvrdé slabiky - hledej slova
Tvrdé slabiky - hledej slova Hledání slov
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Vítr - Jiří Havel (spojte odpovídající)
Vítr - Jiří Havel (spojte odpovídající) Spojte odpovídající
podle
 Vítr(Jiří Havel) - seřaď slova ve verších
Vítr(Jiří Havel) - seřaď slova ve verších Zrušit zamíchání
podle
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice)
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice) Třídění skupin
podle
 2. Vítr - přesuň začátky veršů na správné místo a zopakuj si básničku
2. Vítr - přesuň začátky veršů na správné místo a zopakuj si básničku Zrušit míchání
podle
Vítr (Jiří Havel) - seřaď, jak jdou verše v básni za sebou
Vítr (Jiří Havel) - seřaď, jak jdou verše v básni za sebou Seřazeno podle pořadí
podle
Napíšeš v předponě s- nebo z-?
Napíšeš v předponě s- nebo z-? Třídění skupin
podle
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin
podle
3. Vítr (Jiří Havel) - doplň chybějící slovo
3. Vítr (Jiří Havel) - doplň chybějící slovo Chybějící slovo
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Skloňování číslovek: dva, oba.
Skloňování číslovek: dva, oba. Kvíz
podle
Párové hlásky P x B
Párové hlásky P x B Kvíz
podle
Skupiny di, ti, ni/dy, ty, ny
Skupiny di, ti, ni/dy, ty, ny Kvíz
podle
Podmět a přísudek
Podmět a přísudek Kvíz
podle
Podmět několikanásobný
Podmět několikanásobný Pravda nebo lež
podle
Podmět, přísudek
Podmět, přísudek Honička v bludišti
Podmět a přísudek
Podmět a přísudek Kvíz
Vzor město a moře
Vzor město a moře Pravda nebo lež
Vzory podstatných jmen rod ženský
Vzory podstatných jmen rod ženský Soutěžní pořad - kvíz
Párové hlásky Ž x Š
Párové hlásky Ž x Š Kvíz
podle
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování (se zvukem) – UA
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování (se zvukem) – UA Třídění skupin
podle
 Podmět a přísudek
Podmět a přísudek Kvíz
podle
Určuj podmět a přísudek
Určuj podmět a přísudek Kvíz
Hledáme podmět a přísudek
Hledáme podmět a přísudek Kvíz
 Podmět a přísudek opakování
Podmět a přísudek opakování Náhodné kolo
Párové souhlásky Z x S
Párové souhlásky Z x S Kvíz
podle
Napíšeš V nebo F?
Napíšeš V nebo F? Třídění skupin
podle
Číslovky určité a neurčité
Číslovky určité a neurčité Třídění skupin
podle
Párové souhlásky H x CH
Párové souhlásky H x CH Kvíz
podle
Zájména
Zájména Třídění skupin
podle
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B Práskni krtka
podle
Zájména osobní
Zájména osobní Pravda nebo lež
podle
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
ČESKÝ JAZYK - HLEDEJ PODMĚT
ČESKÝ JAZYK - HLEDEJ PODMĚT Chybějící slovo
podle
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Kvíz
Číslovky základní
Číslovky základní Hledání slov
podle
Skloňování - dva, oba
Skloňování - dva, oba Kvíz
podle
Číslovky násobné
Číslovky násobné Křížovka
podle
Obnovit automatické uložení: ?