Komunita

10 15 let český jazyk

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 15 let český jazyk"

Vyjmenovaná slova 1
Vyjmenovaná slova 1 Otevřít krabici
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Vzory podstatných jmen rod ženský
Vzory podstatných jmen rod ženský Soutěžní pořad - kvíz
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Otáčet dlaždice
podle
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
rod střední - pravopis
rod střední - pravopis Třídění skupin
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Zájmeno já - procvičování
Zájmeno já - procvičování Třídění skupin
podle
Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Kvíz
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek Kvíz
podle
ZÁJMENO "JÁ"
ZÁJMENO "JÁ" Kvíz
podle
 Zájmeno se
Zájmeno se Kvíz
podle
Vzor město a moře
Vzor město a moře Pravda nebo lež
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kvíz
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Irregular verbs II
Irregular verbs II Třídění skupin
podle
Napíšeš  -z nebo -zz?
Napíšeš -z nebo -zz? Třídění skupin
podle
Napíšeš v předponě s- nebo z-?
Napíšeš v předponě s- nebo z-? Třídění skupin
podle
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice)
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice) Třídění skupin
podle
Napíšeš -d- nebo -dd-?
Napíšeš -d- nebo -dd-? Třídění skupin
podle
Wrong spelling
Wrong spelling Práskni krtka
podle
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin
podle
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Healthy lifestyle
Healthy lifestyle Třídění skupin
podle
Spelling changes after adding -ing
Spelling changes after adding -ing Třídění skupin
podle
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO Chybějící slovo
slovní úlohy
slovní úlohy Náhodné karty
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Spisovná a nespisovná slova - škola
Spisovná a nespisovná slova - škola Spojte odpovídající
podle
Match the questions and the answer.
Match the questions and the answer. Spojte odpovídající
podle
Slabiky a obrázky
Slabiky a obrázky Najít shodu
Doplň chybějící sova.
Doplň chybějící sova. Chybějící slovo
podle
Doplň dvojhlásku
Doplň dvojhlásku Třídění skupin
podle
Čtení slov
Čtení slov Náhodné kolo
První hláska
První hláska Letadlo
Znáš vyjmenovaná slova?
Znáš vyjmenovaná slova? Třídění skupin
podle
napiš slabiku
napiš slabiku Náhodné kolo
Doplň přirovnání.
Doplň přirovnání. Spojte odpovídající
podle
První písmeno (L, M, P, S)
První písmeno (L, M, P, S) Třídění skupin
Slova opačného významu.
Slova opačného významu. Spojte odpovídající
podle
Slova nadřazená a podřazená
Slova nadřazená a podřazená Třídění skupin
podle
Doplň slova
Doplň slova Chybějící slovo
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
A dialogue in a restaurant
A dialogue in a restaurant Chybějící slovo
podle
DRUHY PŘÍSUDKU
DRUHY PŘÍSUDKU Třídění skupin
podle
Slovní druhy
Slovní druhy Třídění skupin
podle
Dej slova ve větách do správného pořadí.
Dej slova ve větách do správného pořadí. Zrušit zamíchání
podle
Pravopis - shoda přísudku s podmětem
Pravopis - shoda přísudku s podmětem Třídění skupin
podle
Hledej slova ČJ 34/6
Hledej slova ČJ 34/6 Anagram
podle
Slova protikladná
Slova protikladná Spojte odpovídající
podle
Koncovky podstatných a přídavných jmen
Koncovky podstatných a přídavných jmen Otevřít krabici
podle
Obnovit automatické uložení: ?