Komunita

3 třída start mit max1

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "3 třída start mit max1"

Slovíčka_1
Slovíčka_1 Spojte odpovídající
Familie_1
Familie_1 Spojte odpovídající
Unsere Familie
Unsere Familie Chybějící slovo
Nj_barvy
Nj_barvy Spojte odpovídající
Nj_slovesa
Nj_slovesa Spojte odpovídající
Max_L3
Max_L3 Spojte odpovídající
Max_L2
Max_L2 Spojte odpovídající
3 - násobení
3 - násobení Najít shodu
podle
Hudební výchova 3
Hudební výchova 3 Práskni krtka
náhodné karty příklady 3.třída
náhodné karty příklady 3.třída Náhodné karty
podle
ČR a sousední státy
ČR a sousední státy Označený diagram
podle
slova protikladná
slova protikladná Křížovka
podle
 Ranní otázky1
Ranní otázky1 Otevřít krabici
Počítání v oboru 0-100
Počítání v oboru 0-100 Spojte odpovídající
podle
 Rozcvičkové kolečko1
Rozcvičkové kolečko1 Náhodné kolo
Česká vlajka (doplň barvy)
Česká vlajka (doplň barvy) Označený diagram
podle
Questions - 3.třída
Questions - 3.třída Kvíz
podle
 Hurá rozcvička 3.A
Hurá rozcvička 3.A Náhodné kolo
Násobilka 6, 7
Násobilka 6, 7 Najít shodu
Doplň vhodné slovo z nabídky
Doplň vhodné slovo z nabídky Chybějící slovo
Halloween- opakování učiva o slovech 3. třída
Halloween- opakování učiva o slovech 3. třída Kvíz
podle
Bouchni krtka, Y nebo I
Bouchni krtka, Y nebo I Práskni krtka
podle
Státní symboly České republiky
Státní symboly České republiky Označený diagram
podle
Vyjmenovaná slova po z
Vyjmenovaná slova po z Náhodné kolo
podle
Zaokrouhlování na desítky s vizuální oporou
Zaokrouhlování na desítky s vizuální oporou Vyhrajte nebo prohrajte kvíz
podle
Odčítání typu 300 - 7
Odčítání typu 300 - 7 Najít shodu
podle
Ohebné slovní druhy
Ohebné slovní druhy Třídění skupin
podle
Povolání s tvrdou a měkkou souhláskou
Povolání s tvrdou a měkkou souhláskou Kvíz
podle
Feelings and emotions A1
Feelings and emotions A1 Anagram
podle
Stavba těla - OBOJŽIVELNÍCI 3.třída
Stavba těla - OBOJŽIVELNÍCI 3.třída Označený diagram
podle
Párové souhlásky
Párové souhlásky Kvíz
Násobení 3
Násobení 3 Kvíz
Horniny a minerály
Horniny a minerály Třídění skupin
podle
ČJ - září, opakování 2. třída
ČJ - září, opakování 2. třída Chybějící slovo
M+do 100
M+do 100 Spojte odpovídající
Vyjmenovaná slova - dvojice
Vyjmenovaná slova - dvojice Shodné dvojice
podle
Převody jednotek- jednotky délky
Převody jednotek- jednotky délky Spojte odpovídající
Hledej správné příklady!
Hledej správné příklady! Práskni krtka
3 - seřaď číselnou řadu násobků
3 - seřaď číselnou řadu násobků Seřazeno podle pořadí
podle
Geometrické útvary
Geometrické útvary Označený diagram
podle
M_ZÁVORKY
M_ZÁVORKY Kvíz
Živočichové_úvod
Živočichové_úvod Chybějící slovo
Vyjmenovaná slova B,L,M,P
Vyjmenovaná slova B,L,M,P Pravda nebo lež
M - odčítání 1
M - odčítání 1 Spojte odpovídající
Násobilka 8, 9
Násobilka 8, 9 Najít shodu
Hello, kids - 3.třída - 4.lekce - Barvy
Hello, kids - 3.třída - 4.lekce - Barvy Kvíz
Osobní zájmena AJ
Osobní zájmena AJ Spojte odpovídající
Dělení se zbytkem 6,7,8,9,10
Dělení se zbytkem 6,7,8,9,10 Náhodné kolo
Země sousedící s ČR
Země sousedící s ČR Označený diagram
podle
Aj 8. lekce
Aj 8. lekce Spojte odpovídající
Kvíz PÁD, ČÍSLO, ROD, ŽIVOTNOST
Kvíz PÁD, ČÍSLO, ROD, ŽIVOTNOST Otevřít krabici
Poskládej větu!
Poskládej větu! Zrušit zamíchání
Zaokrouhli na 10 a 100
Zaokrouhli na 10 a 100 Náhodné karty
Znělé a neznělé hlásky uvnitř slova
Znělé a neznělé hlásky uvnitř slova Soutěžní pořad - kvíz
Násobení a dělení 6, násobení 7
Násobení a dělení 6, násobení 7 Spojte odpovídající
citoslovce
citoslovce Práskni krtka
slovíčka AJ 5. + 6. lekce
slovíčka AJ 5. + 6. lekce Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?