Komunita

7 12 český jazyk

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "7 12 český jazyk"

Podstatná jména
Podstatná jména Hledání slov
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
český jazyk - počet slabik
český jazyk - počet slabik Zařadit do kategorií
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Předmět a přívlastek
Předmět a přívlastek Třídění skupin
Český jazyk
Český jazyk Otevřít krabici
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné karty
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Urči pád předmětu v dané větě
Urči pád předmětu v dané větě Třídění skupin
Přídavná jména
Přídavná jména Práskni krtka
podle
Český jazyk Doplň větu
Český jazyk Doplň větu Náhodné kolo
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
Český jazyk
Český jazyk Otevřít krabici
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
český jazyk
český jazyk Honička v bludišti
český jazyk
český jazyk Honička v bludišti
podle
Přiřaď slovo ke správnému i/y
Přiřaď slovo ke správnému i/y Třídění skupin
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po L Obrázkový kvíz
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
SLABIKY MA, MÁ, ME, MÉ, LA, LÁ, LE, LÉ
SLABIKY MA, MÁ, ME, MÉ, LA, LÁ, LE, LÉ Práskni krtka
Hledej slova ČJ 34/6
Hledej slova ČJ 34/6 Anagram
podle
Slova protikladná
Slova protikladná Spojte odpovídající
podle
Český jazyk 4
Český jazyk 4 Náhodné kolo
podle
napiš slabiku
napiš slabiku Náhodné kolo
Být či bít? Přiřaď do vět správné slovo.
Být či bít? Přiřaď do vět správné slovo. Spojte odpovídající
podle
Prvouka
Prvouka Náhodné kolo
Umíme český jazyk
Umíme český jazyk Zařadit do kategorií
podle
Doplň přirovnání.
Doplň přirovnání. Spojte odpovídající
podle
Český jazyk - pádové otázky
Český jazyk - pádové otázky Spojte odpovídající
podle
Slabiky a obrázky
Slabiky a obrázky Najít shodu
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO Chybějící slovo
Doplň chybějící sova.
Doplň chybějící sova. Chybějící slovo
podle
Dej slova ve větách do správného pořadí.
Dej slova ve větách do správného pořadí. Zrušit zamíchání
podle
Slova opačného významu.
Slova opačného významu. Spojte odpovídající
podle
Doplň slova
Doplň slova Chybějící slovo
podle
Slova nadřazená a podřazená
Slova nadřazená a podřazená Třídění skupin
podle
hlásky a písmena
hlásky a písmena Náhodné kolo
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Doplň dvojhlásku
Doplň dvojhlásku Třídění skupin
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
Spoj správné tvary sloves
Spoj správné tvary sloves Spojte odpovídající
podle
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Životnost podstatných jmen rodu mužského Třídění skupin
Koncovky podstatných jmen (rod stření a ženský)
Koncovky podstatných jmen (rod stření a ženský) Třídění skupin
podle
Podmět, přísudek
Podmět, přísudek Honička v bludišti
Český jazyk - otázky
Český jazyk - otázky Náhodné kolo
podle
Slovesné tvary - jednoduché, složené
Slovesné tvary - jednoduché, složené Třídění skupin
Obnovit automatické uložení: ?