Komunita

7 9 english

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "7 9 english"

NUMBERS - najdi 1-12
NUMBERS - najdi 1-12 Hledání slov
Vedlejší věty
Vedlejší věty Spojte odpovídající
podle
Pomnožná, hromadná, látková
Pomnožná, hromadná, látková Třídění skupin
podle
Movements
Movements Spojte odpovídající
Project 5 - vocabulary 3B
Project 5 - vocabulary 3B Náhodné kolo
Food
Food Otevřít krabici
Pohoří České vysočiny
Pohoří České vysočiny Označený diagram
Mix of tenses 2
Mix of tenses 2 Otevřít krabici
Finish the question
Finish the question Otevřít krabici
Present simple, present continuous, past simple
Present simple, present continuous, past simple Chybějící slovo
Make a sentence
Make a sentence Otevřít krabici
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Choose the correct form of the verb.
Choose the correct form of the verb. Kvíz
podle
Find the pair. / Najdi pár.
Find the pair. / Najdi pár. Najít shodu
podle
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
Choose the word and complete the sentences.
Choose the word and complete the sentences. Chybějící slovo
podle
Find the pairs. / Najdi páry.
Find the pairs. / Najdi páry. Shodné dvojice
podle
Dreaming the future - WB - 39 YES, or NO?
Dreaming the future - WB - 39 YES, or NO? Náhodné kolo
Wild animals for real experts II
Wild animals for real experts II Otevřít krabici
podle
Family Vocabulary Practice
Family Vocabulary Practice Otáčet dlaždice
Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Fill in the words
Fill in the words Chybějící slovo
podle
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy Spojte odpovídající
podle
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective Najít shodu
podle
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
Present simple - review
Present simple - review Kvíz
Present Simple in Negative
Present Simple in Negative Kvíz
Can / can´t
Can / can´t Označený diagram
podle
Past Simple regular verbs - Negative
Past Simple regular verbs - Negative Soutěžní pořad - kvíz
Find 15 farm animals and their babies.
Find 15 farm animals and their babies. Hledání slov
podle
Label the animals
Label the animals Označený diagram
podle
What can you see? Means of transport.
What can you see? Means of transport. Obrázkový kvíz
podle
Choose the correct words.
Choose the correct words. Kvíz
podle
Fill in "am" , "is" or "are".
Fill in "am" , "is" or "are". Kvíz
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce.
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce. Najít shodu
podle
7.comparatives
7.comparatives Třídění skupin
podle
Numbers 1-10 English
Numbers 1-10 English Označený diagram
spanish- english verbs 9
spanish- english verbs 9 Náhodné karty
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Label the bird / Označ ptáčka
Label the bird / Označ ptáčka Označený diagram
podle
Match the pairs. / Najdi dvojice.
Match the pairs. / Najdi dvojice. Shodné dvojice
podle
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla..
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla.. Třídění skupin
podle
Adverbs: What do you do slowly?
Adverbs: What do you do slowly? Náhodné karty
Label the countries.
Label the countries. Označený diagram
podle
7. II.Comparatives & superlatives
7. II.Comparatives & superlatives Třídění skupin
podle
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis.
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis. Spojte odpovídající
podle
7.Comparatives & superlatives
7.Comparatives & superlatives Třídění skupin
podle
Label the animals in the forest
Label the animals in the forest Označený diagram
podle
7.Quantities (food and drink)
7.Quantities (food and drink) Spojte odpovídající
podle
Focus 2 Unit 1
Focus 2 Unit 1 Spojte odpovídající
Daily Routine (elementary)
Daily Routine (elementary) Najít shodu
Questions with Did.
Questions with Did. Zrušit zamíchání
Světadíly a oceány
Světadíly a oceány Označený diagram
7.Project - 4A Food and drink
7.Project - 4A Food and drink Spojte odpovídající
podle
Abilities: I can / I can't...
Abilities: I can / I can't... Náhodné karty
Obnovit automatické uložení: ?