Komunita

8 10 let český jazyk

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "8 10 let český jazyk"

Vzory podstatných jmen rod ženský
Vzory podstatných jmen rod ženský Soutěžní pořad - kvíz
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
rod střední - pravopis
rod střední - pravopis Třídění skupin
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Kvíz
Vzor město a moře
Vzor město a moře Pravda nebo lež
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Otáčet dlaždice
podle
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Spisovná a nespisovná slova - škola
Spisovná a nespisovná slova - škola Spojte odpovídající
podle
Doplň chybějící sova.
Doplň chybějící sova. Chybějící slovo
podle
Doplň dvojhlásku
Doplň dvojhlásku Třídění skupin
podle
Zájmeno já - procvičování
Zájmeno já - procvičování Třídění skupin
podle
Znáš vyjmenovaná slova?
Znáš vyjmenovaná slova? Třídění skupin
podle
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Doplň přirovnání.
Doplň přirovnání. Spojte odpovídající
podle
Slova opačného významu.
Slova opačného významu. Spojte odpovídající
podle
Slova nadřazená a podřazená
Slova nadřazená a podřazená Třídění skupin
podle
Doplň slova
Doplň slova Chybějící slovo
podle
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek Kvíz
podle
ZÁJMENO "JÁ"
ZÁJMENO "JÁ" Kvíz
podle
 Zájmeno se
Zájmeno se Kvíz
podle
Vyjmenovaná slova 1
Vyjmenovaná slova 1 Otevřít krabici
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
Dej slova ve větách do správného pořadí.
Dej slova ve větách do správného pořadí. Zrušit zamíchání
podle
Hledej slova ČJ 34/6
Hledej slova ČJ 34/6 Anagram
podle
Slova protikladná
Slova protikladná Spojte odpovídající
podle
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kvíz
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Napíšeš  -z nebo -zz?
Napíšeš -z nebo -zz? Třídění skupin
podle
Napíšeš v předponě s- nebo z-?
Napíšeš v předponě s- nebo z-? Třídění skupin
podle
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice)
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice) Třídění skupin
podle
Napíšeš -d- nebo -dd-?
Napíšeš -d- nebo -dd-? Třídění skupin
podle
Synonyma 2
Synonyma 2 Spojte odpovídající
podle
Antonyma
Antonyma Spojte odpovídající
podle
Porozumění čtenému (pohádky z Večerníčku)
Porozumění čtenému (pohádky z Večerníčku) Kvíz
podle
Čertovská přísloví. Víš, co znamenají?
Čertovská přísloví. Víš, co znamenají? Kvíz
podle
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin
podle
Slova se slabikami dě, tě, ně....
Slova se slabikami dě, tě, ně.... Anagram
podle
být + slova příbuzná
být + slova příbuzná Náhodné kolo
podle
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO
DOPLŃ VHODNÉ SLOVO Chybějící slovo
Písemné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání Otáčet dlaždice
podle
Podstatná jména rod střední - pravopis
Podstatná jména rod střední - pravopis Kvíz
slovní úlohy
slovní úlohy Náhodné karty
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
 Kolik splníš úkolů? 19. března
Kolik splníš úkolů? 19. března Náhodné kolo
podle
Slabiky a obrázky
Slabiky a obrázky Najít shodu
Čtení slov
Čtení slov Náhodné kolo
První hláska
První hláska Letadlo
Roztřiď slova do skupin podle hlásek
Roztřiď slova do skupin podle hlásek Třídění skupin
podle
Ovoce a zelenina - třídění
Ovoce a zelenina - třídění Třídění skupin
podle
Can/Can´t
Can/Can´t Otáčet dlaždice
podle
První písmeno (L, M, P, S)
První písmeno (L, M, P, S) Třídění skupin
Obnovit automatické uložení: ?