Komunita

8 12 český jazyk

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "8 12 český jazyk"

Přiřaď slovo ke správnému i/y
Přiřaď slovo ke správnému i/y Třídění skupin
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po L Obrázkový kvíz
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po S Práskni krtka
Problémová slova ve vyjmenovaných slovech po P
Problémová slova ve vyjmenovaných slovech po P Hledání slov
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V Shodné dvojice
Vyjmenovaná slova po Z
Vyjmenovaná slova po Z Třídění skupin
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Mluvnické kategorie podstatných jmen Zařadit do kategorií
Pádové otázky
Pádové otázky Kvíz
Pádové otázky
Pádové otázky Třídění skupin
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po M Anagram
Co je to? Vyjmenovaná slova po V
Co je to? Vyjmenovaná slova po V Obrázkový kvíz
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po S Zrušit zamíchání
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
Přídavná jména
Přídavná jména Práskni krtka
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
Být či bít? Přiřaď do vět správné slovo.
Být či bít? Přiřaď do vět správné slovo. Spojte odpovídající
podle
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Hledej slova ČJ 34/6
Hledej slova ČJ 34/6 Anagram
podle
Slova protikladná
Slova protikladná Spojte odpovídající
podle
Porozumění čtenému (pohádky z Večerníčku)
Porozumění čtenému (pohádky z Večerníčku) Kvíz
podle
Prvouka
Prvouka Náhodné kolo
Doplň chybějící sova.
Doplň chybějící sova. Chybějící slovo
podle
Koncovky podstatných jmen (rod stření a ženský)
Koncovky podstatných jmen (rod stření a ženský) Třídění skupin
podle
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Životnost podstatných jmen rodu mužského Třídění skupin
Doplň přirovnání.
Doplň přirovnání. Spojte odpovídající
podle
Český jazyk opakování
Český jazyk opakování Náhodné kolo
podle
Dej slova ve větách do správného pořadí.
Dej slova ve větách do správného pořadí. Zrušit zamíchání
podle
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
český jazyk - počet slabik
český jazyk - počet slabik Zařadit do kategorií
podle
Český jazyk Doplň větu
Český jazyk Doplň větu Náhodné kolo
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Slova opačného významu.
Slova opačného významu. Spojte odpovídající
podle
Doplň slova
Doplň slova Chybějící slovo
podle
Slova nadřazená a podřazená
Slova nadřazená a podřazená Třídění skupin
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
Spoj správné tvary sloves
Spoj správné tvary sloves Spojte odpovídající
podle
český jazyk
český jazyk Honička v bludišti
český jazyk
český jazyk Honička v bludišti
podle
Literární pojmy
Literární pojmy Anagram
Určování pádů
Určování pádů Třídění skupin
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
Český jazyk
Český jazyk Otevřít krabici
podle
Český jazyk
Český jazyk Náhodné kolo
podle
Český jazyk - pádové otázky
Český jazyk - pádové otázky Spojte odpovídající
podle
VS po L + jejich příbuzné tvary
VS po L + jejich příbuzné tvary Práskni krtka
podle
Umíme český jazyk
Umíme český jazyk Zařadit do kategorií
podle
Koncovky vzor pán a hrad
Koncovky vzor pán a hrad Kvíz
podle
Podmět a přísudek
Podmět a přísudek Kvíz
Slovesné tvary - jednoduché, složené
Slovesné tvary - jednoduché, složené Třídění skupin
Obnovit automatické uložení: ?