Komunita

8. třída

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "8 třída"

Die Wohnung / Das Haus
Die Wohnung / Das Haus Kat
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č.
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č. Chybějící slovo
podle
Zeit
Zeit Flash karty
podle
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Kvíz
podle
Für wen ist...
Für wen ist... Chybějící slovo
podle
Prvky
Prvky Spojte odpovídající
podle
savci - poznávačka
savci - poznávačka Obrázkový kvíz
podle
Výrazy číselné a s proměnnou
Výrazy číselné a s proměnnou Třídění skupin
podle
Slovesa
Slovesa Spojte odpovídající
podle
Nářečí
Nářečí Spojte odpovídající
podle
Druhy podmětu
Druhy podmětu Kvíz
Recipe - quiz
Recipe - quiz Kvíz
SLOVESNÝ VID -
SLOVESNÝ VID - Otevřít krabici
podle
Pythagorova věta
Pythagorova věta Kvíz
podle
Oběhová soustava
Oběhová soustava Označený diagram
Will - reactions
Will - reactions Spojte odpovídající
podle
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Kvíz
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs Chybějící slovo
podle
Past continuous
Past continuous Kvíz
podle
Jež / jenž
Jež / jenž Chybějící slovo
podle
Líčení
Líčení Kvíz
Způsoby obohacování slovní zásoby
Způsoby obohacování slovní zásoby Třídění skupin
Velká písmena
Velká písmena Otevřít krabici
Slovní zásoba 5.lekce - Моя семья
Slovní zásoba 5.lekce - Моя семья Spojte odpovídající
podle
vodstvo čr
vodstvo čr Označený diagram
Lineární rovnice - celá čísla
Lineární rovnice - celá čísla Spojte odpovídající
Druhá odmocnina
Druhá odmocnina Kvíz
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous)
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous) Chybějící slovo
podle
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs Chybějící slovo
podle
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect)
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect) Pravda nebo lež
podle
Přívlastek těsný a volný
Přívlastek těsný a volný Kvíz
 Relative clauses I
Relative clauses I Spojte odpovídající
Life Stages - anagram
Life Stages - anagram Anagram
cizí slova
cizí slova Spojte odpovídající
podle
Číslovky od 30 do 900
Číslovky od 30 do 900 Anagram
podle
Osobní zájmena v 1. a 3.pádě
Osobní zájmena v 1. a 3.pádě Spojte odpovídající
podle
Interpunkce v souvětí
Interpunkce v souvětí Pravda nebo lež
podle
Zeměpisné názvy - NJ
Zeměpisné názvy - NJ Třídění skupin
podle
Mich, dich...
Mich, dich... Spojte odpovídající
podle
Will / going to
Will / going to Třídění skupin
Klett 1.1 - předložky, příslovce, spojky a zájmena 1
Klett 1.1 - předložky, příslovce, spojky a zájmena 1 Spojte odpovídající
podle
NJ 8 - Předložky se 3. a 4. pádem II
NJ 8 - Předložky se 3. a 4. pádem II Spojte odpovídající
podle
Algebraické výrazy
Algebraické výrazy Třídění skupin
Mnohočleny úvod
Mnohočleny úvod Třídění skupin
Nj8 - Předložky se 3. a 4. pádem III
Nj8 - Předložky se 3. a 4. pádem III Kvíz
podle
Skloňování přejatých slov neživotných - mužského rodu
Skloňování přejatých slov neživotných - mužského rodu Chybějící slovo
podle
Nj8- keinen, keine, kein
Nj8- keinen, keine, kein Chybějící slovo
podle
 Číslovky RJ - 10-900
Číslovky RJ - 10-900 Anagram
Wo? Kde? - předložky in s 3.p.
Wo? Kde? - předložky in s 3.p. Chybějící slovo
podle
Project5 Unit1: Past simple + past continuous
Project5 Unit1: Past simple + past continuous Chybějící slovo
podle
Can you name .......  ?
Can you name ....... ? Náhodné karty
podle
 CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika
CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika Třídění skupin
Vyzkoušej se - grafy
Vyzkoušej se - grafy Kvíz
Poměr, měřítko mapy
Poměr, měřítko mapy Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?