Komunita

8. třída

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "8 třída"

SLOVESNÝ VID -
SLOVESNÝ VID - Otevřít krabici
podle
Líčení
Líčení Kvíz
Zeit
Zeit Flash karty
podle
Druhy podmětu
Druhy podmětu Kvíz
 Relative clauses I
Relative clauses I Spojte odpovídající
savci - poznávačka
savci - poznávačka Obrázkový kvíz
podle
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č.
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č. Chybějící slovo
podle
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Kvíz
podle
 CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika
CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika Třídění skupin
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
13 Poměry vět hlavních
13 Poměry vět hlavních Prasknutí balónku
podle
Losování témat
Losování témat Náhodné kolo
Jež / jenž
Jež / jenž Chybějící slovo
podle
Körperteile
Körperteile Označený diagram
podle
Způsoby obohacování slovní zásoby
Způsoby obohacování slovní zásoby Třídění skupin
Getting to know. Higher level
Getting to know. Higher level Náhodné kolo
podle
1 Poměry vět hlavních
1 Poměry vět hlavních Třídění skupin
podle
Skladba věty
Skladba věty Spojte odpovídající
podle
Věty podmětné a předmětné
Věty podmětné a předmětné Spojte odpovídající
podle
VV podmětné a předmětné 2
VV podmětné a předmětné 2 Třídění skupin
Souřadné poměry
Souřadné poměry Spojte odpovídající
podle
Poměr příčinný a důsledkový
Poměr příčinný a důsledkový Otevřít krabici
podle
Poměr stupňovací a vylučovací
Poměr stupňovací a vylučovací Pravda nebo lež
podle
BF Wortschatz 13. Lektion
BF Wortschatz 13. Lektion Spojte odpovídající
Druhy vedlejších vět
Druhy vedlejších vět Otevřít krabici
podle
Bezahlen im Restaurant
Bezahlen im Restaurant Otáčet dlaždice
Větné členy - přehled
Větné členy - přehled Třídění skupin
Spojka nebo částice - ABY
Spojka nebo částice - ABY Pravda nebo lež
Velká písmena
Velká písmena Otevřít krabici
Velká a malá písmena 1
Velká a malá písmena 1 Kvíz
Druhy vedlejších vět
Druhy vedlejších vět Chybějící slovo
Souřadné poměry - spojovací výrazy
Souřadné poměry - spojovací výrazy Chybějící slovo
podle
Jazykové prostředky v líčení
Jazykové prostředky v líčení Třídění skupin
podle
Adjectives
Adjectives Najít shodu
podle
Historie 16. století
Historie 16. století Kat
podle
Věty vedlejší příslovečené - druhy - spojky  kolo
Věty vedlejší příslovečené - druhy - spojky kolo Třídění skupin
podle
Media vocabulary
Media vocabulary Třídění skupin
podle
Spojky - věty vedlejší příslovečné čas, místo, způsob
Spojky - věty vedlejší příslovečné čas, místo, způsob Prasknutí balónku
podle
Für wen ist...
Für wen ist... Chybějící slovo
podle
Akkusativ
Akkusativ Chybějící slovo
podle
Slovní zásoba 5.lekce - Моя семья
Slovní zásoba 5.lekce - Моя семья Spojte odpovídající
podle
Verbos conjugados - tvary sloves
Verbos conjugados - tvary sloves Shodné dvojice
podle
Časování sloves
Časování sloves Třídění skupin
podle
ekologické aspekty vody
ekologické aspekty vody Spojte odpovídající
vypařování
vypařování Honička v bludišti
podle
Synonyma / antonyma
Synonyma / antonyma Náhodné kolo
podle
1. světová válka - otázky ke zkoušení
1. světová válka - otázky ke zkoušení Náhodné karty
podle
Nj8 - Zeitangaben
Nj8 - Zeitangaben Spojte odpovídající
podle
Lineární rovnice - celá čísla
Lineární rovnice - celá čísla Spojte odpovídající
NJ8 - Školní předměty Schulfächer
NJ8 - Školní předměty Schulfächer Práskni krtka
podle
PPast continuous and past simple
PPast continuous and past simple Chybějící slovo
podle
LÍČENÍ- jazykové prostředky
LÍČENÍ- jazykové prostředky Třídění skupin
podle
Zeměpisné názvy - NJ
Zeměpisné názvy - NJ Třídění skupin
podle
VV podmětné a předmětné
VV podmětné a předmětné Kvíz
Velká a malá písmena 2
Velká a malá písmena 2 Kvíz
1.2 Časování sloves
1.2 Časování sloves Práskni krtka
Obnovit automatické uložení: ?