Komunita

9 11 let

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "9 11 let"

ČR - NEROSTNÉ SUROVINY, PRŮMYSL
ČR - NEROSTNÉ SUROVINY, PRŮMYSL Otevřít krabici
VL - Závěrečné opakování, 2. část
VL - Závěrečné opakování, 2. část Soutěžní pořad - kvíz
VL - Závěrečné opakování, 1. část
VL - Závěrečné opakování, 1. část Soutěžní pořad - kvíz
Plurals - Project 1 Unit 1
Plurals - Project 1 Unit 1 Hledání slov
Vocabulary - Unit 1,2
Vocabulary - Unit 1,2 Náhodné kolo
Přítomný průběhový čas-srovnej věty
Přítomný průběhový čas-srovnej věty Zrušit zamíchání
podle
Bouchni krtka - savci
Bouchni krtka - savci Práskni krtka
podle
Třídění živočichů - savci
Třídění živočichů - savci Třídění skupin
podle
Kraje ČR
Kraje ČR Označený diagram
podle
Ekosytém potok a řeka - 4. třída
Ekosytém potok a řeka - 4. třída Kvíz
Roztoč kolo a říkej výsledky
Roztoč kolo a říkej výsledky Náhodné kolo
Včela - urči části těla
Včela - urči části těla Označený diagram
podle
Parts of body - animals
Parts of body - animals Spojte odpovídající
podle
doplňte s/z
doplňte s/z Náhodné kolo
podle
Mezopotámie a Egypt
Mezopotámie a Egypt Kvíz
podle
Evropské státy
Evropské státy Označený diagram
podle
Short answers TO BE
Short answers TO BE Kvíz
podle
přesmička
přesmička Anagram
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Chit Chat 2 - U5, On holiday - čas přítomný průběhový
Chit Chat 2 - U5, On holiday - čas přítomný průběhový Pravda nebo lež
podle
Vznik Československa
Vznik Československa Kvíz
Co víš o české hymně?
Co víš o české hymně? Kvíz
podle
Znáš vyjmenovaná slova?
Znáš vyjmenovaná slova? Třídění skupin
podle
Jaký interval je na obrázku?
Jaký interval je na obrázku? Otevřít krabici
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Spisovná a nespisovná slova - škola
Spisovná a nespisovná slova - škola Spojte odpovídající
podle
Násobilka 4
Násobilka 4 Kvíz
podle
Násobilka 3 - generátor příkladů
Násobilka 3 - generátor příkladů Kvíz
podle
Sebou nebo s sebou
Sebou nebo s sebou Pravda nebo lež
NAJDI SLOVESA.
NAJDI SLOVESA. Práskni krtka
Numbers
Numbers Seřazeno podle pořadí
podle
Colours
Colours Shodné dvojice
podle
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
Záludné dvojice vyjmenovaných slov
Záludné dvojice vyjmenovaných slov Náhodné kolo
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
Sčítání a odčítání do 100
Sčítání a odčítání do 100 Spojte odpovídající
podle
AJ 9 - vocabulary unit 5
AJ 9 - vocabulary unit 5 Spojte odpovídající
Antonyma
Antonyma Spojte odpovídající
podle
AJ 9-Vocabulary 6 A, B,C
AJ 9-Vocabulary 6 A, B,C Křížovka
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Synonyma 2
Synonyma 2 Spojte odpovídající
podle
Čertovská přísloví. Víš, co znamenají?
Čertovská přísloví. Víš, co znamenají? Kvíz
podle
Tázací a vztažná zájmena
Tázací a vztažná zájmena Náhodné kolo
Hledání slov
Hledání slov Hledání slov
Global problems (KAJ 9.A)
Global problems (KAJ 9.A) Kvíz
Noty
Noty Náhodné kolo
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Otevřít krabici
podle
Přírodověda - půda, horniny, nerosty
Přírodověda - půda, horniny, nerosty Spojte odpovídající
Předpony s-, se-, z-, ze-
Předpony s-, se-, z-, ze- Třídění skupin
9+, 11-
9+, 11- Náhodné kolo
Has it got...?
Has it got...? Zrušit zamíchání
podle
Prepositions
Prepositions Kvíz
podle
VZORCE OBJEM, POVRCH
VZORCE OBJEM, POVRCH Spojte odpovídající
podle
Najdi číslovky
Najdi číslovky Práskni krtka
Obnovit automatické uložení: ?