Komunita

Cizí jazyk 10 12 let

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "cizí jazyk 10 12 let"

Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Otáčet dlaždice
podle
Zájmeno já - procvičování
Zájmeno já - procvičování Třídění skupin
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
ZÁJMENO "JÁ"
ZÁJMENO "JÁ" Kvíz
podle
 Zájmeno se
Zájmeno se Kvíz
podle
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kvíz
podle
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
Základní skladební dvojice - podmět a přísudek Kvíz
podle
Hledej ve větě přísudek
Hledej ve větě přísudek Kvíz
podle
Napíšeš  -z nebo -zz?
Napíšeš -z nebo -zz? Třídění skupin
podle
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
Napíšeš v předponě s- nebo z-?
Napíšeš v předponě s- nebo z-? Třídění skupin
podle
Weather
Weather Spojte odpovídající
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice)
Napíšeš s- nebo z-? (problémové dvojice) Třídění skupin
podle
Napíšeš -d- nebo -dd-?
Napíšeš -d- nebo -dd-? Třídění skupin
podle
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj
Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin
podle
Irregular verbs II
Irregular verbs II Třídění skupin
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Vzory podstatných jmen rod ženský
Vzory podstatných jmen rod ženský Soutěžní pořad - kvíz
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
podle
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Project - In the classroom - přesmyčky
Project - In the classroom - přesmyčky Anagram
podle
Young animals
Young animals Spojte odpovídající
podle
Sprechen
Sprechen Náhodné kolo
podle
rod střední - pravopis
rod střední - pravopis Třídění skupin
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Kvíz
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
 L'été et les vacances
L'été et les vacances Spojte odpovídající
podle
Vzor město a moře
Vzor město a moře Pravda nebo lež
Vyjmenovaná slova 1
Vyjmenovaná slova 1 Otevřít krabici
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
Vánoce
Vánoce Spojte odpovídající
Bingo - PŘÍSLOVÍ
Bingo - PŘÍSLOVÍ Náhodné karty
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Zkuste odhadnout jaká vlajka patří jaké zemi a přiraďte je.
Zkuste odhadnout jaká vlajka patří jaké zemi a přiraďte je. Spojte odpovídající
podle
denn, weil, deshalb
denn, weil, deshalb Zrušit zamíchání
podle
Wrong spelling
Wrong spelling Práskni krtka
podle
Image - la gare
Image - la gare Označený diagram
podle
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Otevřít krabici
podle
RJ - Slovíčka RODINA - 2. část
RJ - Slovíčka RODINA - 2. část Spojte odpovídající
podle
Perfektum slabých sloves
Perfektum slabých sloves Spojte odpovídající
podle
Zdraví, nemoci
Zdraví, nemoci Otáčet dlaždice
Doplňte sloveso - začátečníci
Doplňte sloveso - začátečníci Náhodné karty
podle
RJ - minulý čas
RJ - minulý čas Chybějící slovo
podle
Koncovky podstatných jmen - ruština
Koncovky podstatných jmen - ruština Spojte odpovídající
Slovesa
Slovesa Náhodné kolo
podle
Часы Время 1
Часы Время 1 Náhodné kolo
podle
Prepositions
Prepositions Kvíz
podle
Nj8 - Die Bekleidung II
Nj8 - Die Bekleidung II Označený diagram
podle
Perfektum
Perfektum Kvíz
podle
RJ - Slovíčka RODINA 1. část
RJ - Slovíčka RODINA 1. část Spojte odpovídající
podle
Obnovit automatické uložení: ?