Komunita

English second language

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "english second language"

Choose WAS or WERE.
Choose WAS or WERE. Kvíz
podle
DO or DOES?
DO or DOES? Třídění skupin
podle
Choose the correct form of the verb.
Choose the correct form of the verb. Kvíz
podle
1 - What can you see in the photo?
1 - What can you see in the photo? Obrázkový kvíz
podle
Choose "was" or "were".
Choose "was" or "were". Třídění skupin
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Match the correct pronouns with the sentences.
Match the correct pronouns with the sentences. Označený diagram
podle
WOULD YOU...
WOULD YOU... Otevřít krabici
podle
Fill in "good", "well", "better" or "best".
Fill in "good", "well", "better" or "best". Kvíz
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
First Conditional - Fill in the correct form of the verb.
First Conditional - Fill in the correct form of the verb. Chybějící slovo
podle
Vyber správné zájmeno.
Vyber správné zájmeno. Kvíz
podle
Fill in the words
Fill in the words Chybějící slovo
podle
What do you fill in? Choose the correct answer.
What do you fill in? Choose the correct answer. Kvíz
podle
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective Najít shodu
podle
Choose the correct word. - Vyber správné slovo.
Choose the correct word. - Vyber správné slovo. Chybějící slovo
podle
Choose the word and complete the sentences.
Choose the word and complete the sentences. Chybějící slovo
podle
Fill in the correct pronoun.
Fill in the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
"To", "too" or "two"?
"To", "too" or "two"? Třídění skupin
podle
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T.
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T. Třídění skupin
podle
Osobní zájmena - Personalpronomen
Osobní zájmena - Personalpronomen Prasknutí balónku
Label the animals
Label the animals Označený diagram
podle
Find 15 farm animals and their babies.
Find 15 farm animals and their babies. Hledání slov
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Zařadit do kategorií
podle
Choose the correct preposition.
Choose the correct preposition. Třídění skupin
podle
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno. Najít shodu
podle
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy Spojte odpovídající
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce.
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce. Najít shodu
podle
Label Mr Bean´s face
Label Mr Bean´s face Označený diagram
podle
Choose the right table.
Choose the right table. Zařadit do kategorií
podle
Choose "DO" or "DOES".
Choose "DO" or "DOES". Třídění skupin
podle
Choose the correct words.
Choose the correct words. Kvíz
podle
Fill in "am" , "is" or "are".
Fill in "am" , "is" or "are". Kvíz
podle
1st conditional - Choose the correct form of the verb.
1st conditional - Choose the correct form of the verb. Kvíz
podle
What can you see? Means of transport.
What can you see? Means of transport. Obrázkový kvíz
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Give the words to the order.
Give the words to the order. Zrušit zamíchání
podle
How is Paul going to make his dream come true?Complete the sentences.
How is Paul going to make his dream come true?Complete the sentences. Chybějící slovo
podle
Match the pairs. / Najdi dvojice.
Match the pairs. / Najdi dvojice. Shodné dvojice
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Match the question and the correct short answer.
Match the question and the correct short answer. Najít shodu
podle
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis.
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis. Spojte odpovídající
podle
Fill in the crossword. :-)
Fill in the crossword. :-) Křížovka
podle
Find 15 names of clothing
Find 15 names of clothing Hledání slov
podle
Label the animals in the forest
Label the animals in the forest Označený diagram
podle
Match the words and their definitions.
Match the words and their definitions. Spojte odpovídající
podle
Label the bird / Označ ptáčka
Label the bird / Označ ptáčka Označený diagram
podle
Can / can´t
Can / can´t Označený diagram
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Read the sentences. Choose the correct group of making future.
Read the sentences. Choose the correct group of making future. Třídění skupin
podle
Find the correct word.
Find the correct word. Najít shodu
podle
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla..
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla.. Třídění skupin
podle
Label the insects
Label the insects Označený diagram
podle
Match the picture with the landform definition.
Match the picture with the landform definition. Spojte odpovídající
podle
Spoj větu se správným vhodným slovesem.
Spoj větu se správným vhodným slovesem. Spojte odpovídající
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Obnovit automatické uložení: ?