Komunita

matematika 10 12

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "matematika 10 12"

Obsahy a obvody
Obsahy a obvody Kvíz
Římská čísla do 12
Římská čísla do 12 Spojte odpovídající
Weather
Weather Spojte odpovídající
Recyklování
Recyklování Třídění skupin
podle
Najdi výsledky, které se rovnají 10
Najdi výsledky, které se rovnají 10 Práskni krtka
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
 Druhá mocnina - 1 - 15
Druhá mocnina - 1 - 15 Kvíz
A2 Speaking
A2 Speaking Náhodné kolo
Imperative
Imperative Zrušit zamíchání
podle
Jednotky délky
Jednotky délky Práskni krtka
podle
Farben
Farben Kvíz
podle
Násobení, dělení (malá násobilka)
Násobení, dělení (malá násobilka) Pravda nebo lež
podle
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno. Chybějící slovo
podle
Jednotky délky
Jednotky délky Shodné dvojice
Číselná řada do 1000
Číselná řada do 1000 Označený diagram
Číselné řady do 1000
Číselné řady do 1000 Zrušit zamíchání
Dativ + Präpositionen
Dativ + Präpositionen Kvíz
podle
Porovnávání čísel do 1000
Porovnávání čísel do 1000 Kvíz
Choose "was" or "were".
Choose "was" or "were". Třídění skupin
podle
Sčítání a odčítání do 100 - třídění podle výsledku
Sčítání a odčítání do 100 - třídění podle výsledku Třídění skupin
podle
DO or DOES?
DO or DOES? Třídění skupin
podle
Řazení čísel v  oboru do 1000
Řazení čísel v oboru do 1000 Seřazeno podle pořadí
Let's move!
Let's move! Náhodné kolo
podle
What´s the time?
What´s the time? Kvíz
podle
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Poslední Přemyslovci
Poslední Přemyslovci Hledání slov
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny Spojte odpovídající
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Project - In the classroom - přesmyčky
Project - In the classroom - přesmyčky Anagram
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Match the correct pronouns with the sentences.
Match the correct pronouns with the sentences. Označený diagram
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Malá násobilka
Malá násobilka Kvíz
Questions
Questions Zrušit zamíchání
podle
Poznávání zlomků
Poznávání zlomků Spojte odpovídající
RÝMY
RÝMY Spojte odpovídající
Záludné dvojice vyjmenovaných slov - B, L, M, P, S
Záludné dvojice vyjmenovaných slov - B, L, M, P, S Náhodné kolo
Přiřaď  k příkladu správný výsledek
Přiřaď k příkladu správný výsledek Spojte odpovídající
Dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem Spojte odpovídající
podle
Pravěk - Starší doba kamenná
Pravěk - Starší doba kamenná Spojte odpovídající
podle
Štófiho matematika 1
Štófiho matematika 1 Práskni krtka
Zahlen bis 20
Zahlen bis 20 Najít shodu
podle
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Vyber správné zájmeno.
Vyber správné zájmeno. Kvíz
podle
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T.
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T. Třídění skupin
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Sčítání a odčítání do 100
Sčítání a odčítání do 100 Spojte odpovídající
podle
JEDNOTKY DÉLKY - základ
JEDNOTKY DÉLKY - základ Kvíz
Choose the correct sentence.
Choose the correct sentence. Kvíz
podle
Kužel - popis
Kužel - popis Označený diagram
+/- do 100 bez přechodu
+/- do 100 bez přechodu Otevřít krabici
Obnovit automatické uložení: ?