Komunita

Slovesa způsob rozkazovací

Příklady z naší komunity

1386 výsledky pro "slovesa způsob rozkazovací"

slovesa - čas
slovesa - čas Práskni krtka
slovesa - 3. osoba
slovesa - 3. osoba Práskni krtka
Způsob rozkazovací
Způsob rozkazovací Práskni krtka
podle
Způsob rozkazovací
Způsob rozkazovací Práskni krtka
podle
Rozkazovací způsob 2.os.č.j.
Rozkazovací způsob 2.os.č.j. Hledání slov
Tvoř rozkazovací způsob
Tvoř rozkazovací způsob Otevřít krabici
podle
Slovesa - způsob
Slovesa - způsob Třídění skupin
Rozkazovací způsob sloves
Rozkazovací způsob sloves Náhodné kolo
podle
Rozkazovací způsob NJ
Rozkazovací způsob NJ Spojte odpovídající
slovesa způsob
slovesa způsob Práskni krtka
podle
Vytvoř rozkazovací způsob
Vytvoř rozkazovací způsob Náhodné karty
podle
SLOVESA - podmiňovací způsob
SLOVESA - podmiňovací způsob Chybějící slovo
podle
Sloveso + infinitiv
Sloveso + infinitiv Spojte odpovídající
 Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Spojte odpovídající
podle
způsob
způsob Třídění skupin
podle
 předpony s-, z- strašidelné
předpony s-, z- strašidelné Třídění skupin
podle
Slovesa
Slovesa Spojte odpovídající
podle
Have you got...?
Have you got...? Náhodné kolo
Poznáváme houby
Poznáváme houby Spojte odpovídající
Smyslové ústrojí - oko
Smyslové ústrojí - oko Označený diagram
podle
Slovesa
Slovesa Kvíz
podle
Smyslové ústrojí - ucho
Smyslové ústrojí - ucho Označený diagram
podle
Vzory pro rod mužský
Vzory pro rod mužský Třídění skupin
Způsob
Způsob Třídění skupin
Slovesa
Slovesa Kvíz
podle
  PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA
PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA Třídění skupin
podle
Slovesa
Slovesa Náhodné kolo
podle
 Slovesa
Slovesa Spojte odpovídající
způsob
způsob Třídění skupin
Slovesný způsob
Slovesný způsob Třídění skupin
Jednotky obsahu II.
Jednotky obsahu II. Kvíz
podle
Slovesný způsob
Slovesný způsob Honička v bludišti
podle
Slovesa
Slovesa Kvíz
Perfekt - pravidelná slovesa
Perfekt - pravidelná slovesa Náhodné kolo
Slovesa
Slovesa Kvíz
podle
Slovesa
Slovesa Práskni krtka
Obnovit automatické uložení: ?