Komunita

Základní škola

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "základní škola"

Pravopis u/ú/ů - kvíz
Pravopis u/ú/ů - kvíz Kvíz
podle
VS po B - problémové dvojice
VS po B - problémové dvojice Kvíz
podle
Velká/malá písmena
Velká/malá písmena Kvíz
podle
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Chybějící slovo
Česká republika
Česká republika Kvíz
podle
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V Náhodné kolo
podle
VS po B - slovní spojení pro šikulky
VS po B - slovní spojení pro šikulky Třídění skupin
podle
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
Hudební výchova - noty
Hudební výchova - noty Kvíz
podle
Have got/has got
Have got/has got Kvíz
podle
VS po L - roztřiď slova
VS po L - roztřiď slova Třídění skupin
podle
VS po L - rébusy
VS po L - rébusy Spojte odpovídající
podle
VS po L - doplňovačka
VS po L - doplňovačka Kvíz
podle
Animals Chit Chat 2
Animals Chit Chat 2 Spojte odpovídající
podle
VS po B  - kolo štěstí
VS po B - kolo štěstí Náhodné kolo
podle
2. jč / třiď předložky a spojky
2. jč / třiď předložky a spojky Třídění skupin
Vánoce
Vánoce Kvíz
podle
Roční období - měsíce
Roční období - měsíce Označený diagram
podle
CZ - UA česko - ukrajinský slovník do školy
CZ - UA česko - ukrajinský slovník do školy Spojte odpovídající
Schulsachen E3 Max 1
Schulsachen E3 Max 1 Náhodné kolo
Review A Chit Chat 1.
Review A Chit Chat 1. Třídění skupin
podle
Sein
Sein Kvíz
podle
VS po B, L, M - co doplníš?
VS po B, L, M - co doplníš? Pravda nebo lež
podle
W-Fragen
W-Fragen Zrušit zamíchání
Druhá mocnina celých čísel
Druhá mocnina celých čísel Třídění skupin
Will quiz
Will quiz Kvíz
Vánoční křížovka
Vánoční křížovka Křížovka
podle
VS po B - doplň slova do textu
VS po B - doplň slova do textu Chybějící slovo
podle
Numbers 1-20
Numbers 1-20 Kvíz
podle
Possessive adjectives
Possessive adjectives Spojte odpovídající
podle
Adjectives 3B Project 1
Adjectives 3B Project 1 Kvíz
podle
VS po M - přiřazuj k významu
VS po M - přiřazuj k významu Spojte odpovídající
podle
VS po L - přiřaď obrázky
VS po L - přiřaď obrázky Spojte odpovídající
podle
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po S Náhodné kolo
podle
VS po B - krabice s otázkami
VS po B - krabice s otázkami Otevřít krabici
podle
Bouchni krtka s VS po B
Bouchni krtka s VS po B Práskni krtka
podle
For or since?
For or since? Kvíz
podle
Schulsachen E3 Max 1
Schulsachen E3 Max 1 Spojte odpovídající
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Slovní druhy - přiřaď definici
Slovní druhy - přiřaď definici Spojte odpovídající
podle
Chit 2 Unit 6: WEATHER (true x false)
Chit 2 Unit 6: WEATHER (true x false) Pravda nebo lež
podle
Doplň správně u/ú/ů - kolo štěstí
Doplň správně u/ú/ů - kolo štěstí Náhodné kolo
podle
VYBER KE SLOVU SPRÁVNÝ OBRÁZEK
VYBER KE SLOVU SPRÁVNÝ OBRÁZEK Kvíz
Big and little Chit Chat 1
Big and little Chit Chat 1 Kvíz
podle
Dativ + Präpositionen
Dativ + Präpositionen Kvíz
podle
Kořen slova
Kořen slova Najít shodu
podle
Číslovky Rj kvíz
Číslovky Rj kvíz Kvíz
podle
třídění obrázků SO,SA,SU
třídění obrázků SO,SA,SU Třídění skupin
Vláček: Pádové otázky
Vláček: Pádové otázky Prasknutí balónku
podle
Domácí zvířata Rj.
Domácí zvířata Rj. Spojte odpovídající
podle
Skloňování číslovek
Skloňování číslovek Otevřít krabici
podle
VS po B, L, M - slovní spojení
VS po B, L, M - slovní spojení Otevřít krabici
podle
Family Project 1.
Family Project 1. Spojte odpovídající
podle
Rodina Rj
Rodina Rj Anagram
podle
School subjects anagram.
School subjects anagram. Anagram
podle
Animals - Chit chat 2
Animals - Chit chat 2 Kvíz
podle
Slovní druhy - seřaď jejich názvy
Slovní druhy - seřaď jejich názvy Spojte odpovídající
podle
násobilka
násobilka Najít shodu
Slova s předponou vy - vý
Slova s předponou vy - vý Práskni krtka
podle
Obnovit automatické uložení: ?