Komunita

Základní škola Český jazyk

Příklady z naší komunity

9928 výsledky pro "základní škola český jazyk"

Osmisměrka - škola
Osmisměrka - škola Hledání slov
podle
Skloňování číslovek
Skloňování číslovek Otevřít krabici
podle
-icí/-ící
-icí/-ící Kvíz
podle
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Práskni krtka
podle
Vytvoř rozkazovací způsob
Vytvoř rozkazovací způsob Náhodné karty
podle
Státy a národnosti
Státy a národnosti Označený diagram
podle
ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK Křížovka
podle
Frazémy v ČJ
Frazémy v ČJ Shodné dvojice
podle
Opakování ČJ z 8. ročníku
Opakování ČJ z 8. ročníku Kvíz
podle
ČJ opakování ze 6. ročníku I.
ČJ opakování ze 6. ročníku I. Kvíz
podle
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Hledání slov
Pády
Pády Anagram
podle
kraje a jejich krajská města
kraje a jejich krajská města Spojte odpovídající
podle
Čteme slabiky
Čteme slabiky Náhodné karty
VS po V - PROCVIČOVÁNÍ
VS po V - PROCVIČOVÁNÍ Kvíz
podstatná jména
podstatná jména Náhodné kolo
podle
Slovní druhy
Slovní druhy Spojte odpovídající
podle
Čteme slabiky_kombinace m, l, a, e, á, é
Čteme slabiky_kombinace m, l, a, e, á, é Náhodné karty
Slabiky ma, me/má, mé různé varianty (slova)
Slabiky ma, me/má, mé různé varianty (slova) Náhodné karty
počítání  pro druhou třídu
počítání pro druhou třídu Honička v bludišti
Pracovní sešit str. 62
Pracovní sešit str. 62 Otevřít krabici
Vedlejší věty
Vedlejší věty Honička v bludišti
Zvířata se pomíchaly pomoc mi
Zvířata se pomíchaly pomoc mi Anagram
Tvoření slov
Tvoření slov Třídění skupin
podle
Označ spojky souřadící
Označ spojky souřadící Práskni krtka
podle
SKRYTÁ SLOVA
SKRYTÁ SLOVA Hledání slov
křížovka-slovní druhy
křížovka-slovní druhy Hledání slov
podle
Co znamená slovo - různé jazyky
Co znamená slovo - různé jazyky Kvíz
podle
Pravopis u/ú/ů - kvíz
Pravopis u/ú/ů - kvíz Kvíz
podle
Literární pojmy
Literární pojmy Spojte odpovídající
podle
SLABIKY - čtení
SLABIKY - čtení Náhodné kolo
čteme slabiky_la, lá
čteme slabiky_la, lá Náhodné karty
Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky Otevřít krabici
podle
Hledání slovních druhů
Hledání slovních druhů Hledání slov
slovní druhy
slovní druhy Kvíz
Opakování ČJ ze 7. ročníku
Opakování ČJ ze 7. ročníku Kvíz
podle
Osmisměrka - GENETICKÁ METODA
Osmisměrka - GENETICKÁ METODA Hledání slov
Slovní druhy ohebné
Slovní druhy ohebné Třídění skupin
podle
Pády
Pády Náhodné kolo
podle
Český jazyk - y/i, ý/í (vyjmenovaná slova)
Český jazyk - y/i, ý/í (vyjmenovaná slova) Pravda nebo lež
podle
Český jazyk opakování pravopisu
Český jazyk opakování pravopisu Kvíz
Přečti číslo a písmenko
Přečti číslo a písmenko Náhodné kolo
Vzory podstatnýchjmen cizího původu
Vzory podstatnýchjmen cizího původu Třídění skupin
podle
Obrázek a slovo- GENETICKÁ
Obrázek a slovo- GENETICKÁ Spojte odpovídající
Čteme slabiky me, le, mé, lé
Čteme slabiky me, le, mé, lé Náhodné karty
Počáteční písmena +obrázky A,E,I,O,U,M,T,P,J,B,K
Počáteční písmena +obrázky A,E,I,O,U,M,T,P,J,B,K Shodné dvojice
Školní potřeby
Školní potřeby Hledání slov
podle
Podstatné jméno nebo sloveso ? ? ?
Podstatné jméno nebo sloveso ? ? ? Pravda nebo lež
Druhy vět podle postoje mluvčího
Druhy vět podle postoje mluvčího Třídění skupin
podle
Procvičování - 1. třída
Procvičování - 1. třída Náhodné kolo
podle
Druhy vět
Druhy vět Třídění skupin
podle
Spisovná a nespisovná slova - škola
Spisovná a nespisovná slova - škola Spojte odpovídající
podle
ČJ opakování ze 7. ročníku II.
ČJ opakování ze 7. ročníku II. Kvíz
podle
Velká/malá písmena
Velká/malá písmena Kvíz
podle
Avoir x être
Avoir x être Kvíz
podle
Lebkuchenmann 1
Lebkuchenmann 1 Chybějící slovo
9. Klasse - Haustiere (4. pád) - PEXESO
9. Klasse - Haustiere (4. pád) - PEXESO Shodné dvojice
podle
Hausarbeiten 2 (können/müssen) - Maximal 2
Hausarbeiten 2 (können/müssen) - Maximal 2 Otáčet dlaždice
Wochentage 1
Wochentage 1 Najít shodu
podle
příavné jméno  x příslovce
příavné jméno x příslovce Pravda nebo lež
podle
Obnovit automatické uložení: ?