Komunita

Grado 2 Idioma en Inglés

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "grado 2 idioma en inglés"

Spelling numbers: 1-20
Spelling numbers: 1-20 Anagram
podle
COLOURS
COLOURS Pravda nebo lež
02 PREPOSITIONS (in front of - behind - next to)
02 PREPOSITIONS (in front of - behind - next to) Kvíz
FAMILY Reading 1
FAMILY Reading 1 Honička v bludišti
The Maze Runner
The Maze Runner Honička v bludišti
podle
adjectives
adjectives Honička v bludišti
COLOURS 2
COLOURS 2 Honička v bludišti
Food II
Food II Vyhrajte nebo prohrajte kvíz
 What can you do? (2ngrade)
What can you do? (2ngrade) Soutěžní pořad - kvíz
podle
Personal pronouns
Personal pronouns Spojte odpovídající
podle
THIS IS MY...
THIS IS MY... Honička v bludišti
is / are
is / are Honička v bludišti
Macmillan unit 4
Macmillan unit 4 Honička v bludišti
podle
Spelling list 6 laberinto
Spelling list 6 laberinto Honička v bludišti
podle
body
body Honička v bludišti
Prepositions: in, on, under & behind.
Prepositions: in, on, under & behind. Kvíz
Make pairs: animal - name
Make pairs: animal - name Shodné dvojice
Classroom
Classroom Shodné dvojice
podle
CLOTHES 2º P
CLOTHES 2º P Otevřít krabici
podle
Hangman months of the year
Hangman months of the year Kat
podle
School rooms
School rooms Otevřít krabici
Parts of the house
Parts of the house Shodné dvojice
Sense organs
Sense organs Kat
ANIMALS (NEW TIGER 2)
ANIMALS (NEW TIGER 2) Letadlo
Animals everywhere
Animals everywhere Shodné dvojice
Clothes 2 (New Tiger 2)
Clothes 2 (New Tiger 2) Najít shodu
Richmond 2 Unit 2 - Hobbies I can I can't...? quiz
Richmond 2 Unit 2 - Hobbies I can I can't...? quiz Kvíz
Rooftops 2 Unit 4
Rooftops 2 Unit 4 Anagram
podle
Food 2 (U6)
Food 2 (U6) Kvíz
podle
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Quiz
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Quiz Kvíz
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Match Pairs
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Match Pairs Shodné dvojice
Super Minds 6 Unit 2 Labirynth
Super Minds 6 Unit 2 Labirynth Honička v bludišti
GUESS THE FOOD!
GUESS THE FOOD! Najít shodu
podle
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Anagrams
Rooftops 4 Unit 2 Vocabulary Anagrams Anagram
Activity 2
Activity 2 Honička v bludišti
FOOD - Maze
FOOD - Maze Honička v bludišti
SCHOOL ROOMS 2ºP
SCHOOL ROOMS 2ºP Otevřít krabici
podle
BREAK TIME NT 2
BREAK TIME NT 2 Anagram
OBJECTS Writing 2
OBJECTS Writing 2 Kat
Body parts 2
Body parts 2 Anagram
Clothes vocabulary (New Tiger 2)
Clothes vocabulary (New Tiger 2) Shodné dvojice
WHAT HAIR HAVE THEY GOT?
WHAT HAIR HAVE THEY GOT? Označený diagram
Personal pronouns
Personal pronouns Otevřít krabici
podle
Unit 3. School places
Unit 3. School places Spojte odpovídající
Rooftops2_Unit4
Rooftops2_Unit4 Spojte odpovídající
podle
Fill in gaps
Fill in gaps Chybějící slovo
Unit 4.Parts of the animals. Pictures
Unit 4.Parts of the animals. Pictures Spojte odpovídající
ANIMALS NAMES
ANIMALS NAMES Najít shodu
He or She (family)
He or She (family) Kvíz
Days of the week
Days of the week Anagram
it is / it has got / it can
it is / it has got / it can Třídění skupin
Spelling list 6 cuestionario
Spelling list 6 cuestionario Kvíz
podle
ANAGRAM SPELLING LIST 15
ANAGRAM SPELLING LIST 15 Anagram
podle
Spelling list 14
Spelling list 14 Anagram
podle
FAMILY REVIEW
FAMILY REVIEW Otáčet dlaždice
SUPERHEROES ADJECTIVES
SUPERHEROES ADJECTIVES Anagram
Days of the week: Match
Days of the week: Match Spojte odpovídající
ACTIVITIES QUIZ
ACTIVITIES QUIZ Kvíz
What time is it?
What time is it? Anagram
Kids Can - Unit 1: IS/ISN'T
Kids Can - Unit 1: IS/ISN'T Náhodné kolo
podle
Obnovit automatické uložení: ?