Komunita

Idioma en Inglés Present simple

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "idioma en inglés present simple"

Present Simple VS Present Continuous
Present Simple VS Present Continuous Soutěžní pořad - kvíz
Present Simple: -s/-es/-ies (Optimise A2)
Present Simple: -s/-es/-ies (Optimise A2) Třídění skupin
Present Simple - Do/Does (Pop 2 - unit 6)
Present Simple - Do/Does (Pop 2 - unit 6) Kvíz
What do I know about Present Tenses
What do I know about Present Tenses Soutěžní pořad - kvíz
Don't or doesn't
Don't or doesn't Kvíz
Present simple vs present continuous
Present simple vs present continuous Honička v bludišti
Past Simple (irregular groups 1-4-7) - Optimise A2 (unit 3)
Past Simple (irregular groups 1-4-7) - Optimise A2 (unit 3) Anagram
Was / Were (+/-) - Stirling
Was / Were (+/-) - Stirling Kvíz
Rutinas en Inglés (Primaria)
Rutinas en Inglés (Primaria) Spojte odpovídající
Past simple regular verbs
Past simple regular verbs Kvíz
SOPA DE LETRAS DE ANIMALES EN INGLÉS
SOPA DE LETRAS DE ANIMALES EN INGLÉS Hledání slov
podle
Adjectives + Nouns  (Unit 2B). English A1/A2
Adjectives + Nouns (Unit 2B). English A1/A2 Pravda nebo lež
Match the number (Pop 1)
Match the number (Pop 1) Označený diagram
There is .... There are.....
There is .... There are..... Prasknutí balónku
Word Formation ➡ nouns⬅ (Optimise B1 ⭐⭐⭐)
Word Formation ➡ nouns⬅ (Optimise B1 ⭐⭐⭐) Třídění skupin
Food - definitions (Pop 2 - unit 6)
Food - definitions (Pop 2 - unit 6) Najít shodu
Who is who? (Poptropica 3 - unit 2)
Who is who? (Poptropica 3 - unit 2) Označený diagram
Extreme adjectives
Extreme adjectives Najít shodu
Parrot - body parts (Pop 3 - unit 3)
Parrot - body parts (Pop 3 - unit 3) Označený diagram
I spy - numbers 1 -100 (Pop 3 - unit 1)
I spy - numbers 1 -100 (Pop 3 - unit 1) Označený diagram
It lives, it can, it has got, it is (Pop 3 - unit 3)
It lives, it can, it has got, it is (Pop 3 - unit 3) Třídění skupin
Have/Has got - Questions (Pop 3 - unit 2)
Have/Has got - Questions (Pop 3 - unit 2) Třídění skupin
Classroom objects (Pop 1 - u2)
Classroom objects (Pop 1 - u2) Otáčet dlaždice
School supplies (Pop 1 - unit 2)
School supplies (Pop 1 - unit 2) Kvíz
Roulette 1-10 (Pop 1 - unit 1)
Roulette 1-10 (Pop 1 - unit 1) Náhodné kolo
Speaking Practice Term 2 KET
Speaking Practice Term 2 KET Náhodné karty
Prepositions ⭐⭐ (Pop 3 - unit 4)
Prepositions ⭐⭐ (Pop 3 - unit 4) Kvíz
Prepositions of place (Pop 3 - unit 4)
Prepositions of place (Pop 3 - unit 4) Kvíz
Do/Does - Short answers (Pop 4 - unit 1)
Do/Does - Short answers (Pop 4 - unit 1) Chybějící slovo
Ordinal Numbers Quiz (Pop 3 - unit 0)
Ordinal Numbers Quiz (Pop 3 - unit 0) Kvíz
His/ her...
His/ her... Kvíz
It's.../ They're... (Pop 1- unit 2)
It's.../ They're... (Pop 1- unit 2) Třídění skupin
Verb Patterns (+ing) or (+to) - PET
Verb Patterns (+ing) or (+to) - PET Chybějící slovo
Expresiones en inglés
Expresiones en inglés Spojte odpovídající
podle
Inglés
Inglés Třídění skupin
Ordinal Numbers 1 - 10
Ordinal Numbers 1 - 10 Označený diagram
Speaking (Kids 7-9) - School
Speaking (Kids 7-9) - School Náhodné kolo
Present Simple
Present Simple Pravda nebo lež
Test Animals - body parts (Pop 3 - unit 3)
Test Animals - body parts (Pop 3 - unit 3) Označený diagram
Have got/has got (questions)
Have got/has got (questions) Náhodné kolo
My face (Pop 2 - unit 4)
My face (Pop 2 - unit 4) Soutěžní pořad - kvíz
Conjunctions - Multiplayer Quiz
Conjunctions - Multiplayer Quiz Kvíz
Numbers 11-20 (Pop 1 - u2)
Numbers 11-20 (Pop 1 - u2) Prasknutí balónku
Guess the animal - body parts (Pop 3 - unit 3)
Guess the animal - body parts (Pop 3 - unit 3) Spojte odpovídající
Tiger - body parts (Pop 3 - unit 3)
Tiger - body parts (Pop 3 - unit 3) Označený diagram
Binomials English File C1.2
Binomials English File C1.2 Spojte odpovídající
Quantifiers - Match (Optimise A2 - unit 5)
Quantifiers - Match (Optimise A2 - unit 5) Spojte odpovídající
Present Simple
Present Simple Zrušit zamíchání
podle
Give me 5! (irregular verbs)
Give me 5! (irregular verbs) Náhodné karty
Countables/Uncountables: a, an, some, any (Optimise A2 - unit 5)
Countables/Uncountables: a, an, some, any (Optimise A2 - unit 5) Kvíz
ADVANCED EMOTIONS
ADVANCED EMOTIONS Třídění skupin
Expressions & phrasal verbs with "take"- C1
Expressions & phrasal verbs with "take"- C1 Spojte odpovídající
podle
Food - Spelling (Pop 2 - unit 6)
Food - Spelling (Pop 2 - unit 6) Anagram
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
SIMPLE PRESENT
SIMPLE PRESENT Chybějící slovo
Quantifiers - Fill in the gaps (Optimise A2 - unit 5)
Quantifiers - Fill in the gaps (Optimise A2 - unit 5) Kvíz
Modals - Quiz (Optimise B1)
Modals - Quiz (Optimise B1) Kvíz
Identify COMPARATIVE ADJECTIVES
Identify COMPARATIVE ADJECTIVES Letadlo
Nature (Pop 3 - unit 1)
Nature (Pop 3 - unit 1) Dopravní pás
SAINT PATRICK'S DAY
SAINT PATRICK'S DAY Kvíz
podle
Obnovit automatické uložení: ?