Komunita

15 16 godina

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "15 16 godina"

A, an, some and any
A, an, some and any Třídění skupin
How much? and How many?
How much? and How many? Pravda nebo lež
Permission and requests - can, could, may
Permission and requests - can, could, may Pravda nebo lež
Drama
Drama Kvíz
Present simple
Present simple Pravda nebo lež
Is there? and Are there?
Is there? and Are there? Pravda nebo lež
Present simple and Present continuous - activities
Present simple and Present continuous - activities Kvíz
Daily activities
Daily activities Anagram
Can and abilities
Can and abilities Označený diagram
Like + -ing
Like + -ing Kvíz
Activities
Activities Křížovka
Numbers
Numbers Spojte odpovídající
Present continuous
Present continuous Pravda nebo lež
Food and drink
Food and drink Prasknutí balónku
Can - ability
Can - ability Pravda nebo lež
Was/were (born)
Was/were (born) Spojte odpovídající
There is and there are (a, an, some, any, enough, a lot of, too much, too many, many, a few, a little)
There is and there are (a, an, some, any, enough, a lot of, too much, too many, many, a few, a little) Prasknutí balónku
Subject and object pronouns
Subject and object pronouns Pravda nebo lež
Doing housework
Doing housework Najít shodu
Adverbs of frequency
Adverbs of frequency Shodné dvojice
Music, sports and free-time activites
Music, sports and free-time activites Třídění skupin
At (the), in (the) + place
At (the), in (the) + place Prasknutí balónku
Was/Were & At/In (the) + place
Was/Were & At/In (the) + place Chybějící slovo
Countable and uncountable nouns
Countable and uncountable nouns Třídění skupin
Present perfect
Present perfect Pravda nebo lež
higijena ruku
higijena ruku Spojte odpovídající
Past participle
Past participle Shodné dvojice
Asking for and giving directions
Asking for and giving directions Spojte odpovídající
Prediction or intention?
Prediction or intention? Pravda nebo lež
bonton
bonton Spojte odpovídající
Clothes
Clothes Spojte odpovídající
Life choices
Life choices Křížovka
Comparing experiences - Present perfect and Past simple
Comparing experiences - Present perfect and Past simple Chybějící slovo
Whose and possessives
Whose and possessives Chybějící slovo
Talking about the future - be going to, Present continuous, Present simple
Talking about the future - be going to, Present continuous, Present simple Kvíz
Present perfect - already, just, yet
Present perfect - already, just, yet Zrušit zamíchání
osobna higijena i sanitarni nadzor
osobna higijena i sanitarni nadzor Spojte odpovídající
Shops II
Shops II Křížovka
Vorbereiten von Nahrungsmitteln
Vorbereiten von Nahrungsmitteln Spojte odpovídající
What...like?
What...like? Najít shodu
Shops
Shops Najít shodu
Making offers
Making offers Spojte odpovídající
Les 5 sens
Les 5 sens Třídění skupin
Étapes de la préparation des poissons
Étapes de la préparation des poissons Seřazeno podle pořadí
Godina
Godina Anagram
GODINA
GODINA Anagram
podle
Curriculum Vitae - associer les éléments aux rubriques
Curriculum Vitae - associer les éléments aux rubriques Zařadit do kategorií
Birthday
Birthday Najít shodu
Godina-stoljeće
Godina-stoljeće Spojte odpovídající
podle
Meso peradi
Meso peradi Spojte odpovídající
Liturgijska godina
Liturgijska godina Třídění skupin
Kalendar, godina
Kalendar, godina Pravda nebo lež
Dan, tjedan, mjesec, godina
Dan, tjedan, mjesec, godina Zrušit míchání
podle
Liturgijska godina
Liturgijska godina Třídění skupin
Godina čitanja
Godina čitanja Náhodné kolo
Priroda i društvo školska godina 3. razred
Priroda i društvo školska godina 3. razred Kvíz
GODINA ČITANJA
GODINA ČITANJA Kvíz
LITURGIJSKA GODINA
LITURGIJSKA GODINA Soutěžní pořad - kvíz
PRIČA O MUDROM PILIĆU
PRIČA O MUDROM PILIĆU Kvíz
LITURGIJSKA GODINA
LITURGIJSKA GODINA Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?