Komunita

6. razred ESL

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "6 razred esl"

City places
City places Chybějící slovo
podle
Songs
Songs Spojte odpovídající
City places
City places Anagram
podle
Past Simple vs Past Continuous
Past Simple vs Past Continuous Kvíz
Countable & uncountable nouns
Countable & uncountable nouns Třídění skupin
Present Continuous
Present Continuous Kvíz
Food categories (Dip in 4)
Food categories (Dip in 4) Třídění skupin
Footsteps 2, Unit 4/vocabulary check
Footsteps 2, Unit 4/vocabulary check Zrušit míchání
HW6 - I'm game - Unit 4
HW6 - I'm game - Unit 4 Označený diagram
podle
Present Simple/ Continuous
Present Simple/ Continuous Kvíz
podle
Food categories worksheet (Dip in 4)
Food categories worksheet (Dip in 4) Zařadit do kategorií
Personality vs. appearance adjectives
Personality vs. appearance adjectives Třídění skupin
Permission and requests - can, could, may
Permission and requests - can, could, may Kvíz
podle
Irregular verbs (w/ past participle)
Irregular verbs (w/ past participle) Zrušit míchání
Food - HW6 Unit 4 - cp
Food - HW6 Unit 4 - cp Pravda nebo lež
podle
Irregular verbs memory (w/ past participle)
Irregular verbs memory (w/ past participle) Shodné dvojice
HW6 U3 L2A irregulars
HW6 U3 L2A irregulars Prasknutí balónku
podle
Buildings in town - cp
Buildings in town - cp Kvíz
podle
St. Valentine's Day Vocabulary
St. Valentine's Day Vocabulary Anagram
HW 6 - Food - Unit 4
HW 6 - Food - Unit 4 Označený diagram
podle
HW6 U2 L3B Food groups
HW6 U2 L3B Food groups Třídění skupin
podle
Plural of nouns
Plural of nouns Třídění skupin
Parts of a book
Parts of a book Označený diagram
Map of Canada (HW6)
Map of Canada (HW6) Označený diagram
Healthy or unhealthy
Healthy or unhealthy Pravda nebo lež
podle
Comparatives & superlatives (HW5)
Comparatives & superlatives (HW5) Chybějící slovo
Describing people - looks and character
Describing people - looks and character Třídění skupin
podle
HW6 EAT SMART - vocabulary
HW6 EAT SMART - vocabulary Kvíz
podle
Family members
Family members Spojte odpovídající
HW6 - Inventions
HW6 - Inventions Najít shodu
Time expressions: Past Simple vs Past Continuous
Time expressions: Past Simple vs Past Continuous Třídění skupin
Telling the time
Telling the time Spojte odpovídající
Present Simple: yes/no questions
Present Simple: yes/no questions Spojte odpovídající
Food
Food Třídění skupin
podle
Past Simple or Past Continuous?
Past Simple or Past Continuous? Kvíz
Speaking: Talk about past events
Speaking: Talk about past events Náhodné karty
Countable & uncountable nouns (food)
Countable & uncountable nouns (food) Třídění skupin
Australian animals
Australian animals Označený diagram
Map of Ireland (HW5)
Map of Ireland (HW5) Označený diagram
The history of Down Under (HW6)
The history of Down Under (HW6) Kvíz
Present Simple questions
Present Simple questions Kvíz
Phrasal verbs
Phrasal verbs Chybějící slovo
Dates (BrE)
Dates (BrE) Spojte odpovídající
Map of the USA (HW5)
Map of the USA (HW5) Označený diagram
What's the time?
What's the time? Označený diagram
Personality adjectives
Personality adjectives Třídění skupin
Unit 3 Lesson 3, 4 and 5 Irregular verbs
Unit 3 Lesson 3, 4 and 5 Irregular verbs Spojte odpovídající
podle
Advertisment
Advertisment Označený diagram
All about Australia (gap fill)
All about Australia (gap fill) Chybějící slovo
Quantifiers 1
Quantifiers 1 Chybějící slovo
Before Australia
Before Australia Spojte odpovídající
Way to go 3 plus - Lesson 16 vocabulary
Way to go 3 plus - Lesson 16 vocabulary Zrušit míchání
Way to go 3 plus – Unit 3 – Lesson 15 vocabulary
Way to go 3 plus – Unit 3 – Lesson 15 vocabulary Spojte odpovídající
Interesting Facts
Interesting Facts Kvíz
podle
both - either - neither
both - either - neither Kvíz
podle
Animals of Anglosphere
Animals of Anglosphere Třídění skupin
podle
FOOD FOR THOUGHT - VOCABULARY
FOOD FOR THOUGHT - VOCABULARY Spojte odpovídající
OPPOSITES
OPPOSITES Shodné dvojice
A biography/Footsteps 2/vocab
A biography/Footsteps 2/vocab Náhodné kolo
Way to go 3 plus - What's the weather like?
Way to go 3 plus - What's the weather like? Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?