Komunita

7. razred ESL

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "7 razred esl"

tc
tc Spojte odpovídající
Famous British people
Famous British people Najít shodu
Guess the meaning! Apps and devices
Guess the meaning! Apps and devices Kvíz
CRASH! POW! BOOM!
CRASH! POW! BOOM! Náhodné kolo
Unit 3, 1C Katrina - natural disasters
Unit 3, 1C Katrina - natural disasters Křížovka
Past simple or present perfect - time expressions
Past simple or present perfect - time expressions Třídění skupin
Past Simple vs. Present Perfect Simple
Past Simple vs. Present Perfect Simple Kvíz
Past Simple vs Past Continuous
Past Simple vs Past Continuous Kvíz
Articles
Articles Kvíz
Countable & uncountable nouns
Countable & uncountable nouns Třídění skupin
Unit 3, 1A My Hometown - Past simple vs present perfect
Unit 3, 1A My Hometown - Past simple vs present perfect Chybějící slovo
Way to go 4 plus – Unit 4 – Lesson 17 vocabulary
Way to go 4 plus – Unit 4 – Lesson 17 vocabulary Spojte odpovídající
HW 7 Unit 2 Priprema za test
HW 7 Unit 2 Priprema za test Chybějící slovo
podle
Unit 2 Vježba za test
Unit 2 Vježba za test Kvíz
podle
Present Perfect
Present Perfect Chybějící slovo
Present Perfect - word order
Present Perfect - word order Zrušit zamíchání
Module 5
Module 5 Spojte odpovídající
Hobbies and what describes them
Hobbies and what describes them Třídění skupin
HW6 U3 L2A irregulars
HW6 U3 L2A irregulars Prasknutí balónku
podle
Present Perfect Simple (word order)
Present Perfect Simple (word order) Zrušit zamíchání
Past Continuous
Past Continuous Kvíz
Too many
Too many Spojte odpovídající
 Past Simple vs. Present Perfect Simple
Past Simple vs. Present Perfect Simple Kvíz
podle
Present perfect vs Past simple
Present perfect vs Past simple Třídění skupin
podle
Just, already, yet
Just, already, yet Kvíz
podle
 YET, ALREADY, JUST  Quiz
YET, ALREADY, JUST Quiz Kvíz
podle
Present Perfect Simple 2
Present Perfect Simple 2 Kvíz
HW 7 Unit 2 Priprema za test
HW 7 Unit 2 Priprema za test Spojte odpovídající
podle
 Famous explorers- prijevod vokabulara
Famous explorers- prijevod vokabulara Otáčet dlaždice
Unit 2 Priprema za test
Unit 2 Priprema za test Kvíz
podle
Present Perfect - speaking
Present Perfect - speaking Náhodné karty
Synonyms
Synonyms Kvíz
Antonyms
Antonyms Najít shodu
Irregular verbs (w/ past participle)
Irregular verbs (w/ past participle) Zrušit míchání
Present Perfect Simple 1
Present Perfect Simple 1 Kvíz
Irregular verbs memory (w/ past participle)
Irregular verbs memory (w/ past participle) Shodné dvojice
 Just, already, yet
Just, already, yet Kvíz
podle
St Patrick's Day
St Patrick's Day Křížovka
podle
Dates (BrE)
Dates (BrE) Spojte odpovídající
Way to go 4 plus - Unit 3: Lessons 12-16 - Vocabulary revision
Way to go 4 plus - Unit 3: Lessons 12-16 - Vocabulary revision Spojte odpovídající
St. Valentine's Day Vocabulary
St. Valentine's Day Vocabulary Anagram
Telling the time
Telling the time Spojte odpovídající
Plural of nouns
Plural of nouns Třídění skupin
Parts of a book
Parts of a book Označený diagram
Time expressions: Past Simple vs Past Continuous
Time expressions: Past Simple vs Past Continuous Třídění skupin
Map of Canada (HW6)
Map of Canada (HW6) Označený diagram
Speaking: Talk about past events
Speaking: Talk about past events Náhodné karty
New Orleans HW7
New Orleans HW7 Kvíz
podle
HW6 - Inventions
HW6 - Inventions Najít shodu
New Year's resolutions - IDIOMS
New Year's resolutions - IDIOMS Najít shodu
 Will Future and Going to
Will Future and Going to Kvíz
podle
Past Simple or Past Continuous?
Past Simple or Past Continuous? Kvíz
Countable & uncountable nouns (food)
Countable & uncountable nouns (food) Třídění skupin
Comparison of adjectives 2
Comparison of adjectives 2 Kvíz
Quantifiers 1
Quantifiers 1 Chybějící slovo
Present Simple questions
Present Simple questions Kvíz
Australian animals
Australian animals Označený diagram
The history of Down Under (HW6)
The history of Down Under (HW6) Kvíz
Map of Ireland (HW5)
Map of Ireland (HW5) Označený diagram
Obnovit automatické uložení: ?