Komunita

8. razred ESL

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "8 razred esl"

HW8 - Unit 4, Lesson 5 (We Are the Land)
HW8 - Unit 4, Lesson 5 (We Are the Land) Spojte odpovídající
podle
Countable & uncountable nouns
Countable & uncountable nouns Třídění skupin
Articles
Articles Kvíz
HW 8 - 2A Travelling mindfully
HW 8 - 2A Travelling mindfully Spojte odpovídající
podle
HW 8 - 1A - Adverbs of frequency
HW 8 - 1A - Adverbs of frequency Spojte odpovídající
podle
HW 8 - 1A Feel the rhythm
HW 8 - 1A Feel the rhythm Najít shodu
podle
Present Perfect Simple 2
Present Perfect Simple 2 Kvíz
Human body - internal organs
Human body - internal organs Označený diagram
HW 8 - 1A vocabulary (activities) - cp
HW 8 - 1A vocabulary (activities) - cp Spojte odpovídající
podle
Don't worry 2
Don't worry 2 Pravda nebo lež
Future Simple vs.Going to future
Future Simple vs.Going to future Soutěžní pořad - kvíz
podle
Present Perfect Simple (word order)
Present Perfect Simple (word order) Zrušit zamíchání
Irregular verbs (w/ past participle)
Irregular verbs (w/ past participle) Zrušit míchání
Past Simple vs. Present Perfect Simple
Past Simple vs. Present Perfect Simple Kvíz
Irregular verbs memory (w/ past participle)
Irregular verbs memory (w/ past participle) Shodné dvojice
HW6 U3 L2A irregulars
HW6 U3 L2A irregulars Prasknutí balónku
podle
 Will Future and Going to
Will Future and Going to Kvíz
podle
Way to go 5 plus - Unit 4: Lesson 15 vocabulary
Way to go 5 plus - Unit 4: Lesson 15 vocabulary Spojte odpovídající
Map of Canada (HW6)
Map of Canada (HW6) Označený diagram
Parts of a book
Parts of a book Označený diagram
Past Continuous
Past Continuous Kvíz
Way to go 5 plus – Unit 4 – Lesson 16 vocabulary – Part 1
Way to go 5 plus – Unit 4 – Lesson 16 vocabulary – Part 1 Zrušit míchání
Map of Jamaica (HW8)
Map of Jamaica (HW8) Označený diagram
St. Valentine's Day Vocabulary
St. Valentine's Day Vocabulary Anagram
Telling the time
Telling the time Spojte odpovídající
New Year's resolutions - IDIOMS
New Year's resolutions - IDIOMS Najít shodu
Present Perfect Simple 1
Present Perfect Simple 1 Kvíz
HW6 - Inventions
HW6 - Inventions Najít shodu
Phrasal verbs
Phrasal verbs Chybějící slovo
Australian animals
Australian animals Označený diagram
Map of Ireland (HW5)
Map of Ireland (HW5) Označený diagram
The history of Down Under (HW6)
The history of Down Under (HW6) Kvíz
Map of the USA (HW5)
Map of the USA (HW5) Označený diagram
Dates (BrE)
Dates (BrE) Spojte odpovídající
unit 4 - 8r
unit 4 - 8r Chybějící slovo
Way to go 5 plus – Unit 4 – Lesson 16 vocabulary – Part 2
Way to go 5 plus – Unit 4 – Lesson 16 vocabulary – Part 2 Spojte odpovídající
Plural of nouns
Plural of nouns Třídění skupin
Quantifiers 1
Quantifiers 1 Chybějící slovo
Past Simple or Present Perfect - quiz
Past Simple or Present Perfect - quiz Kvíz
British and American English
British and American English Spojte odpovídající
All about Australia (gap fill)
All about Australia (gap fill) Chybějící slovo
Vocabulary: Synonyms - Adjectives2
Vocabulary: Synonyms - Adjectives2 Najít shodu
Vocabulary: Things at home2
Vocabulary: Things at home2 Označený diagram
Advertisment
Advertisment Označený diagram
Grammar quiz
Grammar quiz Kvíz
HW8 Unit 4 2B The future is here
HW8 Unit 4 2B The future is here Hledání slov
Vocabulary: Opposites - verbs
Vocabulary: Opposites - verbs Najít shodu
Into the Wilderness
Into the Wilderness Spojte odpovídající
Reported statements: say/tell
Reported statements: say/tell Chybějící slovo
Way to go 5 plus - Unit 4: Lesson 15 - Greenpeace vocabulary
Way to go 5 plus - Unit 4: Lesson 15 - Greenpeace vocabulary Najít shodu
Part-time jobs
Part-time jobs Spojte odpovídající
UNESCO World Heritage Sites in Croatia
UNESCO World Heritage Sites in Croatia Označený diagram
Hobbies & interests
Hobbies & interests Spojte odpovídající
unit 4 - 8.ra
unit 4 - 8.ra Chybějící slovo
Pronouns
Pronouns Chybějící slovo
Vocabulary quiz: similar words2
Vocabulary quiz: similar words2 Kvíz
Choose the correct preposition.
Choose the correct preposition. Kvíz
The Australia trivia quiz
The Australia trivia quiz Kvíz
Vocabulary quiz: similar words
Vocabulary quiz: similar words Kvíz
Vocabulary: adjectives
Vocabulary: adjectives Najít shodu
Obnovit automatické uložení: ?