Komunita

5. osztály Angol

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "5 osztály angol"

Prepositions
Prepositions Kvíz
Check upon the queen's routine - GiveMe5 :-)
Check upon the queen's routine - GiveMe5 :-) Kvíz
podle
Winter Animals
Winter Animals Označený diagram
Have got or has got?
Have got or has got? Kvíz
podle
Project 1 50/1
Project 1 50/1 Chybějící slovo
podle
Put the correct daily routines into the sentences.
Put the correct daily routines into the sentences. Chybějící slovo
podle
Free time
Free time Chybějící slovo
podle
Am,is ,are
Am,is ,are Kvíz
can/can`t
can/can`t Chybějící slovo
Jobs
Jobs Spojte odpovídající
podle
Daily routine
Daily routine Kvíz
Describing people Project 1 U6
Describing people Project 1 U6 Spojte odpovídající
Countable - Uncountable
Countable - Uncountable Třídění skupin
Food
Food Anagram
Do or Does?
Do or Does? Chybějící slovo
podle
Jobs
Jobs Spojte odpovídající
podle
Choose the preposition
Choose the preposition Kvíz
Find the words and their definitions.
Find the words and their definitions. Zrušit míchání
podle
Put the letters in order to form words.
Put the letters in order to form words. Anagram
podle
Put the words in order to form sentences. (House)
Put the words in order to form sentences. (House) Zrušit zamíchání
podle
Rakd sorrendbe a szavakat, hogy értelmes mondatot kapj!
Rakd sorrendbe a szavakat, hogy értelmes mondatot kapj! Zrušit zamíchání
podle
Project 1 50/2  - Short answers
Project 1 50/2 - Short answers Spojte odpovídající
podle
Ordinal numbers
Ordinal numbers Soutěžní pořad - kvíz
podle
Have got or has got?
Have got or has got? Kvíz
podle
Verbs
Verbs Třídění skupin
podle
Make Present Simple sentences about the pictures.
Make Present Simple sentences about the pictures. Náhodné karty
podle
countable/Uncountable 4.-5. osztály
countable/Uncountable 4.-5. osztály Práskni krtka
podle
Present Simple or Present Progressive?
Present Simple or Present Progressive? Kvíz
podle
Where is the furniture?
Where is the furniture? Označený diagram
podle
What furniture is there in the house?
What furniture is there in the house? Označený diagram
podle
Unscrambe the daily routines.
Unscrambe the daily routines. Anagram
podle
Put the words in the correct group.
Put the words in the correct group. Třídění skupin
podle
Family
Family Označený diagram
telling the time - stage 1
telling the time - stage 1 Kvíz
DAILY ROUTINE
DAILY ROUTINE Spojte odpovídající
podle
Válaszolj a kérdésekre!
Válaszolj a kérdésekre! Náhodné kolo
podle
There is/ There are
There is/ There are Práskni krtka
podle
Találd meg a képhez tartozó állatot!
Találd meg a képhez tartozó állatot! Najít shodu
podle
Free time activities
Free time activities Spojte odpovídající
Household Chores
Household Chores Spojte odpovídající
My bedroom Project 1 Unit 5
My bedroom Project 1 Unit 5 Označený diagram
Adjectives opposites
Adjectives opposites Kvíz
family1.
family1. Spojte odpovídající
I. Telling the time - find the match
I. Telling the time - find the match Kvíz
Full Blast 1 - Present Simple or Present Progressive
Full Blast 1 - Present Simple or Present Progressive Chybějící slovo
podle
Present simple
Present simple Honička v bludišti
II. Telling the time - find the match
II. Telling the time - find the match Najít shodu
 To be  - Questions + answers
To be - Questions + answers Spojte odpovídající
podle
Present Simple questions
Present Simple questions Zrušit zamíchání
podle
Question words
Question words Chybějící slovo
Present Simple  (right / wrong)
Present Simple (right / wrong) Třídění skupin
podle
Present simple negative
Present simple negative Kvíz
podle
Countries and nationalities
Countries and nationalities Najít shodu
How much or How many?
How much or How many? Kvíz
podle
don't/doesn't?
don't/doesn't? Kvíz
Irregular verbs 11-20
Irregular verbs 11-20 Shodné dvojice
podle
Daily routine
Daily routine Náhodné kolo
Random wheel 1.
Random wheel 1. Náhodné kolo
Possessive's quiz
Possessive's quiz Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?