Komunita

Priroda i društvo

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "priroda i društvo"

Priroda
Priroda Kvíz
59. Србија у средњем веку, утврђивање
59. Србија у средњем веку, утврђивање Kvíz
Национални паркови Србије
Национални паркови Србије Označený diagram
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Spojte odpovídající
Materijali
Materijali Třídění skupin
Занимања људи
Занимања људи Hledání slov
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Pravda nebo lež
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Spojte odpovídající
4. Повежи сировину са одговарајућим производом.
4. Повежи сировину са одговарајућим производом. Spojte odpovídající
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ Třídění skupin
Шуме
Шуме Spojte odpovídající
Шумске животиње
Шумске животиње Spojte odpovídající
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Kvíz
Живот у средњем веку
Живот у средњем веку Kvíz
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Spojte odpovídající
 Prvi i Drugi svetski rat
Prvi i Drugi svetski rat Spojte odpovídající
podle
Природна богатства
Природна богатства Honička v bludišti
Kako čovek treba da se odnosi prema drugima
Kako čovek treba da se odnosi prema drugima Náhodné kolo
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци)
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци) Třídění skupin
Повратне и неповратне промене материјала
Повратне и неповратне промене материјала Třídění skupin
Електрична својства
Електрична својства Třídění skupin
Струјно коло (Едукина Вежбанка, страна 51)
Струјно коло (Едукина Вежбанка, страна 51) Označený diagram
Čiji je ovo alat?
Čiji je ovo alat? Spojte odpovídající
Магнетна својства
Магнетна својства Třídění skupin
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Třídění skupin
ДАН ЈАБУКА
ДАН ЈАБУКА Náhodné kolo
Раваница
Раваница Kvíz
Утврђивање, 52. час
Утврђивање, 52. час Kat
2. Извори енергије
2. Извори енергије Třídění skupin
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи:
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи: Hledání slov
Делатности људи у Србији
Делатности људи у Србији Anagram
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Třídění skupin
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Pravda nebo lež
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Třídění skupin
Клима Србије
Клима Србије Označený diagram
Путујмо кроз средњи век
Путујмо кроз средњи век Křížovka
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Třídění skupin
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Třídění skupin
Смеше и раствори (Вежба 1.)
Смеше и раствори (Вежба 1.) Spojte odpovídající
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак)
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак) Kvíz
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Třídění skupin
Провидни, полупровидни и непровидни материјали
Провидни, полупровидни и непровидни материјали Třídění skupin
КРЕТАЊЕ
КРЕТАЊЕ Kvíz
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања.
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања. Spojte odpovídající
Ретке и угрожене врсте у Србији
Ретке и угрожене врсте у Србији Anagram
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Třídění skupin
Дуга
Дуга Seřazeno podle pořadí
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Chybějící slovo
Асоцијација
Асоцијација Označený diagram
Први српски устанак
Први српски устанак Křížovka
Водене животне заједнице
Водене животне заједнице Spojte odpovídající
Станишта и животне заједнице
Станишта и животне заједнице Kvíz
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији Označený diagram
Учимо о светлости
Учимо о светлости Anagram
Заштићена подручја Србије
Заштићена подручја Србије Seřazeno podle pořadí
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому.
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому. Spojte odpovídající
Биљни и животињски свет 1.
Биљни и животињски свет 1. Třídění skupin
Obnovit automatické uložení: ?