Komunita

Učitelji rad energija proizvodnja

Příklady z naší komunity

3310 výsledky pro "učitelji rad energija proizvodnja"

4. Повежи сировину са одговарајућим производом.
4. Повежи сировину са одговарајућим производом. Spojte odpovídající
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Třídění skupin
Асоцијација
Асоцијација Označený diagram
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ Třídění skupin
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому.
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому. Spojte odpovídající
2. Извори енергије
2. Извори енергије Třídění skupin
5. Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
5. Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Třídění skupin
Занимања људи
Занимања људи Hledání slov
Делатности људи у Србији
Делатности људи у Србији Anagram
Resursi i proizvodnja
Resursi i proizvodnja Náhodné kolo
Пирамида исхране
Пирамида исхране Označený diagram
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Pravda nebo lež
Стари Вујадин, народна песма (65. час)
Стари Вујадин, народна песма (65. час) Seřazeno podle pořadí
Трешња у цвету, М. Данојлић
Трешња у цвету, М. Данојлић Kvíz
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови)
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови) Třídění skupin
Заштићена подручја Србије
Заштићена подручја Србије Seřazeno podle pořadí
Наводници или заграда
Наводници или заграда Třídění skupin
Množenje
Množenje Kvíz
 Погоди наслов Прича о...
Погоди наслов Прича о... Kat
Пепељуга, А. Поповић
Пепељуга, А. Поповић Kvíz
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Spojte odpovídající
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Pravda nebo lež
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић)
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић) Kat
Шуме
Шуме Spojte odpovídající
Именице могу да значе нешто умањено и увећано.
Именице могу да значе нешто умањено и увећано. Prasknutí balónku
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Kvíz
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Spojte odpovídající
Човек је природно и друштвено биће
Човек је природно и друштвено биће Zařadit do kategorií
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja)
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja) Seřazeno podle pořadí
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Třídění skupin
Слово Ј се пише:
Слово Ј се пише: Otevřít krabici
СЈ4  Правопис (Како се пишу/пише...)
СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...) Kvíz
Учимо о светлости
Учимо о светлости Anagram
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Třídění skupin
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Třídění skupin
Слово Ј се не пише:
Слово Ј се не пише: Otevřít krabici
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици) Chybějící slovo
Parovi za rad, 8
Parovi za rad, 8 Náhodné kolo
podle
Vrste i podvrste reči
Vrste i podvrste reči Spojte odpovídající
Први српски устанак
Први српски устанак Křížovka
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.)
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.) Spojte odpovídající
Студеница
Студеница Kvíz
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула)
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула) Seřazeno podle pořadí
Живот у селима у средњем веку
Живот у селима у средњем веку Chybějící slovo
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз. Spojte odpovídající
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.)
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.) Spojte odpovídající
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Třídění skupin
Магнетна својства
Магнетна својства Třídění skupin
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Třídění skupin
Alati za rad i zanimanja
Alati za rad i zanimanja Označený diagram
Пронађи парове речи супротног значења.
Пронађи парове речи супротног значења. Shodné dvojice
Откријте назив бајке
Откријте назив бајке Kat
Писање сугласника Ј
Писање сугласника Ј Práskni krtka
Променљиве речи - заменице
Променљиве речи - заменице Chybějící slovo
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Seřazeno podle pořadí
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?