Komunita

Štvrtý slovenský jazyk a literatúra

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "štvrtý slovenský jazyk a literatúra"

Spodobovanie na konci slov
Spodobovanie na konci slov Třídění skupin
Spodobovanie vo vnútri slova
Spodobovanie vo vnútri slova Kvíz
Slovesá - osoba, číslo, čas
Slovesá - osoba, číslo, čas Najít shodu
Neohybné slovenské druhy
Neohybné slovenské druhy Třídění skupin
Ohybné slovenské druhy
Ohybné slovenské druhy Kvíz
Delenie hlások podľa znelosti
Delenie hlások podľa znelosti Třídění skupin
Rod prídavných mien
Rod prídavných mien Třídění skupin
Slovné druhy
Slovné druhy Kvíz
Vybrané slová po L - pexeso
Vybrané slová po L - pexeso Shodné dvojice
Rozlišovacie z. - Čo chýba?
Rozlišovacie z. - Čo chýba? Třídění skupin
Rozlišovacie znamienka - Vyber správnu odpoveď - Čo chýba?
Rozlišovacie znamienka - Vyber správnu odpoveď - Čo chýba? Kvíz
Tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g
Tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g Kvíz
Abeceda - usporiadaj slová podľa abecedy
Abeceda - usporiadaj slová podľa abecedy Zrušit zamíchání
Delenie hlások - Slovo začína na...
Delenie hlások - Slovo začína na... Kvíz
Tvrdé spoluhlásky
Tvrdé spoluhlásky Pravda nebo lež
Vybrané slová po L - trojsmerovka
Vybrané slová po L - trojsmerovka Hledání slov
Rozlišovacie znamienka - doplň do vety správne slovo
Rozlišovacie znamienka - doplň do vety správne slovo Kvíz
Tvrdé spoluhlásky H, CH, K, G - výnimky
Tvrdé spoluhlásky H, CH, K, G - výnimky Anagram
Rozlišovacie znamienka - Čo sme zabudli dopísať?
Rozlišovacie znamienka - Čo sme zabudli dopísať? Kvíz
Písmeno Č - pexeso
Písmeno Č - pexeso Shodné dvojice
Písmeno ĺ - pomiešané písmenká
Písmeno ĺ - pomiešané písmenká Anagram
Samohlásky a, á
Samohlásky a, á Hledání slov
Delenie hlások
Delenie hlások Třídění skupin
Samohlásky e, é
Samohlásky e, é Hledání slov
Rozdelenie hlások - spoluhlásky
Rozdelenie hlások - spoluhlásky Třídění skupin
Slabiky di, dí, dy, dý
Slabiky di, dí, dy, dý Třídění skupin
Nájdi chybne napísané slovo - tvrdé spoluhlásky
Nájdi chybne napísané slovo - tvrdé spoluhlásky Kvíz
Rozlišovacie znamienka - dve bodky
Rozlišovacie znamienka - dve bodky Kvíz
Ga-ga-ga-ga-gaštany - popletené vety
Ga-ga-ga-ga-gaštany - popletené vety Zrušit zamíchání
Samohlásky u, ú
Samohlásky u, ú Hledání slov
Abeceda - zoraď písmená podľa abecedy
Abeceda - zoraď písmená podľa abecedy Zrušit zamíchání
Mäkká a tvrdá výslovnosť - slabika di/dí
Mäkká a tvrdá výslovnosť - slabika di/dí Třídění skupin
Vybrané slová po L - doplň správne slovo
Vybrané slová po L - doplň správne slovo Chybějící slovo
Vybrané slová po L - Nájdi chybne napísané slovo
Vybrané slová po L - Nájdi chybne napísané slovo Kvíz
Samohlásky o, ó
Samohlásky o, ó Hledání slov
Rozdelenie hlások
Rozdelenie hlások Kvíz
Písmeno ŕ - pomiešané slová
Písmeno ŕ - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Písmená dz, dž
Písmená dz, dž Najít shodu
Písmeno ŕ - pomiešané písmenká
Písmeno ŕ - pomiešané písmenká Anagram
Delenie hlások
Delenie hlások Náhodné kolo
Písmeno Ň - trojsmerovka
Písmeno Ň - trojsmerovka Hledání slov
Abeceda - usporiadaj podľa abecedy
Abeceda - usporiadaj podľa abecedy Zrušit zamíchání
Písmeno Č - pomiešané slová
Písmeno Č - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Delenie spoluhlások
Delenie spoluhlások Pravda nebo lež
Písmeno Š - trojsmerovka: 15 slov
Písmeno Š - trojsmerovka: 15 slov Hledání slov
Písmeno K - hádanky
Písmeno K - hádanky Najít shodu
Písmeno H - hádanky
Písmeno H - hádanky Najít shodu
Písmeno Š - pomiešané slová
Písmeno Š - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Písmeno J - hádanky
Písmeno J - hádanky Najít shodu
Písmeno Š - pomiešané písmenká
Písmeno Š - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno Č - pomiešané písmenká
Písmeno Č - pomiešané písmenká Anagram
Tvrdé slabiky - 20 slov
Tvrdé slabiky - 20 slov Hledání slov
Písmeno Č - trojsmerovka: 15 slov
Písmeno Č - trojsmerovka: 15 slov Hledání slov
Vybrané slová po L - pomiešané písmenká
Vybrané slová po L - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno Ň - pomiešané písmenká
Písmeno Ň - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno M - hádanky
Písmeno M - hádanky Najít shodu
Obnovit automatické uložení: ?