Komunita

5ročník slovenský jazyk gramatika

Příklady z naší komunity

3695 výsledky pro "5ročník slovenský jazyk gramatika"

Slovesný spôsob
Slovesný spôsob Honička v bludišti
podle
Slovesá - opakovanie
Slovesá - opakovanie Kvíz
podle
Opakovanie vzorov podstatných mien
Opakovanie vzorov podstatných mien Kvíz
podle
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá Práskni krtka
podle
Cuzdie slová
Cuzdie slová Práskni krtka
podle
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí Honička v bludišti
podle
Slová podľa cudzieho pôvodu
Slová podľa cudzieho pôvodu Honička v bludišti
podle
CUDZIE SLOVÁ - i/y
CUDZIE SLOVÁ - i/y Kvíz
podle
Prídavné mená - akostné/ vzťahové
Prídavné mená - akostné/ vzťahové Letadlo
podle
Slovná zásoba: hľadajme historizmy
Slovná zásoba: hľadajme historizmy Práskni krtka
podle
 Cudzie slová - skladačka
Cudzie slová - skladačka Anagram
podle
Druhy prídavných mien
Druhy prídavných mien Kvíz
podle
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové)
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové) Třídění skupin
podle
Antonymá/synonymá
Antonymá/synonymá Najít shodu
podle
Skracovanie slov
Skracovanie slov Prasknutí balónku
podle
Vzory prídavných mien
Vzory prídavných mien Honička v bludišti
podle
Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Náhodné kolo
podle
Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Otevřít krabici
Zámená
Zámená Chybějící slovo
Slovenský jazyk 17.3
Slovenský jazyk 17.3 Otevřít krabici
Podstatné mená a ich pády a vzory
Podstatné mená a ich pády a vzory Shodné dvojice
podle
Podstatné mená - opakovanie
Podstatné mená - opakovanie Honička v bludišti
podle
Hlásky
Hlásky Náhodné kolo
podle
SLOVENSKÝ JAZYK 25.3
SLOVENSKÝ JAZYK 25.3 Otevřít krabici
Rody
Rody Zařadit do kategorií
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde Chybějící slovo
podle
P.m. m.r. - vzory
P.m. m.r. - vzory Třídění skupin
Nájdi číslovky
Nájdi číslovky Hledání slov
Opakujeme do 10
Opakujeme do 10 Otevřít krabici
Podstatné mená
Podstatné mená Třídění skupin
Čítanie slov
Čítanie slov Otevřít krabici
podle
Písmeno H - vyber slovo
Písmeno H - vyber slovo Chybějící slovo
Prečítaj slabiku a utvor slovo, ktoré sa na danú slabiku začína
Prečítaj slabiku a utvor slovo, ktoré sa na danú slabiku začína Náhodné kolo
podle
Podstatné mená
Podstatné mená Práskni krtka
podle
Krátke/dlhé samohlásky
Krátke/dlhé samohlásky Letadlo
krížovka všehochuť
krížovka všehochuť Křížovka
podle
Fašiangový karneval
Fašiangový karneval Náhodné kolo
Pomenuj mnohouholníky
Pomenuj mnohouholníky Otevřít krabici
podle
Vybrané slová po B
Vybrané slová po B
Rod prídavných mien
Rod prídavných mien Třídění skupin
podle
Červená Čiapočka
Červená Čiapočka Spojte odpovídající
Buchni krtka s písmenom V na začiatku slova
Buchni krtka s písmenom V na začiatku slova Práskni krtka
podle
Kde sa nachádza "a"
Kde sa nachádza "a" Spojte odpovídající
Priraďovanie slovies k obrázkom
Priraďovanie slovies k obrázkom Spojte odpovídající
Pády podstatných mien
Pády podstatných mien Náhodné kolo
podle
Pády podstatných mien - Nominatív - Akuzatív
Pády podstatných mien - Nominatív - Akuzatív Třídění skupin
podle
Číslovky
Číslovky Práskni krtka
podle
Podstatné mená - opakovanie
Podstatné mená - opakovanie Soutěžní pořad - kvíz
podle
Dešifrujeme slová s číslami
Dešifrujeme slová s číslami Spojte odpovídající
podle
Pády prídavných mien
Pády prídavných mien Třídění skupin
podle
Číslovky
Číslovky Práskni krtka
podle
Spodobovanie na konci slov
Spodobovanie na konci slov Třídění skupin
Slová s K
Slová s K Náhodné kolo
Obnovit automatické uložení: ?