Komunita

6 ročník gramatika

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "6 ročník gramatika"

Slovesný tvar
Slovesný tvar Prasknutí balónku
podle
Slovesný spôsob
Slovesný spôsob Honička v bludišti
podle
Slovesá - opakovanie
Slovesá - opakovanie Kvíz
podle
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá Práskni krtka
podle
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové)
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové) Třídění skupin
podle
Druhy prídavných mien
Druhy prídavných mien Kvíz
podle
Vzory prídavných mien
Vzory prídavných mien Honička v bludišti
podle
Opakovanie vzorov podstatných mien
Opakovanie vzorov podstatných mien Kvíz
podle
Prídavné mená - akostné/ vzťahové
Prídavné mená - akostné/ vzťahové Letadlo
podle
CUDZIE SLOVÁ - i/y
CUDZIE SLOVÁ - i/y Kvíz
podle
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí Honička v bludišti
podle
Slová podľa cudzieho pôvodu
Slová podľa cudzieho pôvodu Honička v bludišti
podle
Cuzdie slová
Cuzdie slová Práskni krtka
podle
 Cudzie slová - skladačka
Cudzie slová - skladačka Anagram
podle
Antonymá/synonymá
Antonymá/synonymá Najít shodu
podle
Slovná zásoba: hľadajme historizmy
Slovná zásoba: hľadajme historizmy Práskni krtka
podle
Skracovanie slov
Skracovanie slov Prasknutí balónku
podle
Priraď správne zmenené číslo v pomere
Priraď správne zmenené číslo v pomere Označený diagram
Prehodene slová vo vete
Prehodene slová vo vete Zrušit zamíchání
podle
Vlastnosti osôb
Vlastnosti osôb Třídění skupin
Bio 6.ročník
Bio 6.ročník Náhodné kolo
Opakujeme slovesá - 6. ročník
Opakujeme slovesá - 6. ročník Honička v bludišti
Essen (6. ročník)
Essen (6. ročník) Náhodné kolo
podle
Triedenie živočíchov 1. ročník
Triedenie živočíchov 1. ročník Třídění skupin
podle
Dej_Atény
Dej_Atény Kvíz
podle
Pojmy zo slovenského jazyka - 3. ročník
Pojmy zo slovenského jazyka - 3. ročník Spojte odpovídající
podle
Zlomky a rovnobežníky pre 7.ročník
Zlomky a rovnobežníky pre 7.ročník Soutěžní pořad - kvíz
Rýchlo vypočítaj!
Rýchlo vypočítaj! Náhodné kolo
podle
Time
Time Kvíz
podle
Prečítaj vety s mäkčeňom
Prečítaj vety s mäkčeňom Náhodné karty
podle
Rozmnožovacia sústava - vývinové štádiá
Rozmnožovacia sústava - vývinové štádiá Spojte odpovídající
podle
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde Chybějící slovo
podle
Rod podstatných mien
Rod podstatných mien Kvíz
podle
Prepositions of place
Prepositions of place Otevřít krabici
podle
GMF2 U5 Priebehový čas
GMF2 U5 Priebehový čas Kvíz
podle
Opakujeme prírodovedu - 3.ročník
Opakujeme prírodovedu - 3.ročník Otevřít krabici
podle
Rozcvička
Rozcvička Najít shodu
Matematika 1. ročník
Matematika 1. ročník Honička v bludišti
podle
Vlastiveda 1. časť
Vlastiveda 1. časť Spojte odpovídající
Od Tatier k Dunaju - opakovanie
Od Tatier k Dunaju - opakovanie Náhodné kolo
podle
FF1 U8 - je / sú
FF1 U8 - je / sú Kvíz
podle
Vlasltiveda 2,časť
Vlasltiveda 2,časť Spojte odpovídající
1. ročník
1. ročník Náhodné kolo
podle
Rozmnožovacia sústava
Rozmnožovacia sústava Náhodné kolo
podle
Opakovanie od Tatier k Dunaju
Opakovanie od Tatier k Dunaju Kvíz
podle
Na Katarínu
Na Katarínu Náhodné kolo
podle
Obnovit automatické uložení: ?