Komunita

7ročník slovenský jazyk gramatika

Příklady z naší komunity

4905 výsledky pro "7ročník slovenský jazyk gramatika"

Opakovanie vzorov podstatných mien
Opakovanie vzorov podstatných mien Kvíz
podle
Antonymá/synonymá
Antonymá/synonymá Najít shodu
podle
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí
Vzory prídavných mien - pekný/cudzí Honička v bludišti
podle
Slovesá - opakovanie
Slovesá - opakovanie Kvíz
podle
Slovesný spôsob
Slovesný spôsob Honička v bludišti
podle
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá
Neplnovýznamové/plnovýznamové slovesá Práskni krtka
podle
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové)
Slovesá - plnovýznamové (činnostné/stavové) Třídění skupin
podle
Druhy prídavných mien
Druhy prídavných mien Kvíz
podle
CUDZIE SLOVÁ - i/y
CUDZIE SLOVÁ - i/y Kvíz
podle
Prídavné mená - akostné/ vzťahové
Prídavné mená - akostné/ vzťahové Letadlo
podle
Slová podľa cudzieho pôvodu
Slová podľa cudzieho pôvodu Honička v bludišti
podle
Slovná zásoba: hľadajme historizmy
Slovná zásoba: hľadajme historizmy Práskni krtka
podle
Cuzdie slová
Cuzdie slová Práskni krtka
podle
 Cudzie slová - skladačka
Cudzie slová - skladačka Anagram
podle
Skracovanie slov
Skracovanie slov Prasknutí balónku
podle
Vzory prídavných mien
Vzory prídavných mien Honička v bludišti
podle
Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Náhodné kolo
podle
Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Otevřít krabici
Zámená
Zámená Chybějící slovo
Slovenský jazyk 17.3
Slovenský jazyk 17.3 Otevřít krabici
Hlásky
Hlásky Náhodné kolo
podle
SLOVENSKÝ JAZYK 25.3
SLOVENSKÝ JAZYK 25.3 Otevřít krabici
Podstatné mená a ich pády a vzory
Podstatné mená a ich pády a vzory Shodné dvojice
podle
Podstatné mená - opakovanie
Podstatné mená - opakovanie Honička v bludišti
podle
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde
Pády podstatných - doplň slovo v správnom páde Chybějící slovo
podle
P.m. m.r. - vzory
P.m. m.r. - vzory Třídění skupin
Podstatné mená
Podstatné mená Třídění skupin
Podstatné mená
Podstatné mená Práskni krtka
podle
Slovenský jazyk - rody
Slovenský jazyk - rody Třídění skupin
Dešifrujeme slová s číslami
Dešifrujeme slová s číslami Spojte odpovídající
podle
Nájdi číslovky
Nájdi číslovky Hledání slov
Opakujeme do 10
Opakujeme do 10 Otevřít krabici
Čítanie slov
Čítanie slov Otevřít krabici
podle
Fašiangový karneval
Fašiangový karneval Náhodné kolo
Pády podstatných mien
Pády podstatných mien Náhodné kolo
podle
Písmeno H - vyber slovo
Písmeno H - vyber slovo Chybějící slovo
Kde sa nachádza "a"
Kde sa nachádza "a" Spojte odpovídající
Buchni krtka s písmenom V na začiatku slova
Buchni krtka s písmenom V na začiatku slova Práskni krtka
podle
Pády podstatných mien - Nominatív - Akuzatív
Pády podstatných mien - Nominatív - Akuzatív Třídění skupin
podle
Prečítaj slabiku a utvor slovo, ktoré sa na danú slabiku začína
Prečítaj slabiku a utvor slovo, ktoré sa na danú slabiku začína Náhodné kolo
podle
Pomenuj mnohouholníky
Pomenuj mnohouholníky Otevřít krabici
podle
Hlásky a, i, e
Hlásky a, i, e Spojte odpovídající
Krátke/dlhé samohlásky
Krátke/dlhé samohlásky Letadlo
Číslovky
Číslovky Práskni krtka
podle
Podstatné mená - opakovanie
Podstatné mená - opakovanie Soutěžní pořad - kvíz
podle
Slová s písmenom ť
Slová s písmenom ť Shodné dvojice
Mláďatá na farme
Mláďatá na farme Spojte odpovídající
Spoj obrázok so správnym slovom.
Spoj obrázok so správnym slovom. Spojte odpovídající
Priraďovanie slovies k obrázkom
Priraďovanie slovies k obrázkom Spojte odpovídající
krížovka všehochuť
krížovka všehochuť Křížovka
podle
Číslovky
Číslovky Práskni krtka
podle
Pády prídavných mien
Pády prídavných mien Třídění skupin
podle
Obnovit automatické uložení: ?