Komunita

Prvý ročník slovenský jazyk a literatúra

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "prvý ročník slovenský jazyk a literatúra"

Písmeno Č - pexeso
Písmeno Č - pexeso Shodné dvojice
Písmeno ĺ - pomiešané písmenká
Písmeno ĺ - pomiešané písmenká Anagram
Písmená dz, dž
Písmená dz, dž Najít shodu
Písmeno M - hádanky
Písmeno M - hádanky Najít shodu
Písmeno ŕ - pomiešané slová
Písmeno ŕ - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Písmeno ŕ - pomiešané písmenká
Písmeno ŕ - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno K - hádanky
Písmeno K - hádanky Najít shodu
Písmeno Č - pomiešané slová
Písmeno Č - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Písmeno Ň - trojsmerovka
Písmeno Ň - trojsmerovka Hledání slov
Písmeno Š - trojsmerovka: 15 slov
Písmeno Š - trojsmerovka: 15 slov Hledání slov
Písmeno Š - pomiešané písmenká
Písmeno Š - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno Č - pomiešané písmenká
Písmeno Č - pomiešané písmenká Anagram
Písmeno Č - trojsmerovka: 15 slov
Písmeno Č - trojsmerovka: 15 slov Hledání slov
Písmeno J - hádanky
Písmeno J - hádanky Najít shodu
Písmeno H - hádanky
Písmeno H - hádanky Najít shodu
Písmeno Š - pomiešané slová
Písmeno Š - pomiešané slová Zrušit zamíchání
Písmeno Ň - pomiešané písmenká
Písmeno Ň - pomiešané písmenká Anagram
Delenie hlások
Delenie hlások Třídění skupin
Delenie hlások
Delenie hlások Náhodné kolo
Abeceda - usporiadaj podľa abecedy
Abeceda - usporiadaj podľa abecedy Zrušit zamíchání
Delenie spoluhlások
Delenie spoluhlások Pravda nebo lež
Spodobovanie na konci slov
Spodobovanie na konci slov Třídění skupin
Tvrdé slabiky - 20 slov
Tvrdé slabiky - 20 slov Hledání slov
Vybrané slová po L - pomiešané písmenká
Vybrané slová po L - pomiešané písmenká Anagram
Rozlišovacie znamienka - dve bodky
Rozlišovacie znamienka - dve bodky Kvíz
Rozlišovacie z. - Čo chýba?
Rozlišovacie z. - Čo chýba? Třídění skupin
Vybrané slová po L - pexeso
Vybrané slová po L - pexeso Shodné dvojice
Rozlišovacie znamienka - Čo sme zabudli dopísať?
Rozlišovacie znamienka - Čo sme zabudli dopísať? Kvíz
Rozlišovacie znamienka - doplň do vety správne slovo
Rozlišovacie znamienka - doplň do vety správne slovo Kvíz
Spodobovanie vo vnútri slova
Spodobovanie vo vnútri slova Kvíz
Abeceda - usporiadaj slová podľa abecedy
Abeceda - usporiadaj slová podľa abecedy Zrušit zamíchání
Slovesá - osoba, číslo, čas
Slovesá - osoba, číslo, čas Najít shodu
Rozlišovacie znamienka - Vyber správnu odpoveď - Čo chýba?
Rozlišovacie znamienka - Vyber správnu odpoveď - Čo chýba? Kvíz
Slabiky
Slabiky Třídění skupin
Delenie hlások podľa znelosti
Delenie hlások podľa znelosti Třídění skupin
Ohybné slovenské druhy
Ohybné slovenské druhy Kvíz
Neohybné slovenské druhy
Neohybné slovenské druhy Třídění skupin
Rod prídavných mien
Rod prídavných mien Třídění skupin
Tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g
Tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g Kvíz
Modlitba a epická poézia (opakovanie)
Modlitba a epická poézia (opakovanie) Soutěžní pořad - kvíz
podle
Vybrané slová po B
Vybrané slová po B Anagram
Tvrdé spoluhlásky
Tvrdé spoluhlásky Pravda nebo lež
Vybrané slová po L - trojsmerovka
Vybrané slová po L - trojsmerovka Hledání slov
Delenie hlások - Slovo začína na...
Delenie hlások - Slovo začína na... Kvíz
Rozdelenie hlások - spoluhlásky
Rozdelenie hlások - spoluhlásky Třídění skupin
Abeceda - 3. ročník
Abeceda - 3. ročník Zrušit zamíchání
Vybrané slová po P - Nájdi nesprávne napísané slovo
Vybrané slová po P - Nájdi nesprávne napísané slovo Kvíz
Tvrdé spoluhlásky H, CH, K, G - výnimky
Tvrdé spoluhlásky H, CH, K, G - výnimky Anagram
Vybrané slová - význam slov - B,M,P
Vybrané slová - význam slov - B,M,P Spojte odpovídající
Vybrané slová po R - Nájdi nesprávne napísané slovo
Vybrané slová po R - Nájdi nesprávne napísané slovo Kvíz
Štvorsmerovka - vybrané slová po P - 3. ročník
Štvorsmerovka - vybrané slová po P - 3. ročník Hledání slov
Vybrané slová po P - skladaj slová
Vybrané slová po P - skladaj slová Anagram
Vybrané slová po M - nájdi vybrané a príbuzné slová
Vybrané slová po M - nájdi vybrané a príbuzné slová Hledání slov
Pánko Snehulianko - popletené vety
Pánko Snehulianko - popletené vety Otáčet dlaždice
Vybrané slová po M
Vybrané slová po M Kvíz
Slovné druhy
Slovné druhy Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?