Tvořte své lekce lépe a rychleji

Komunita

Příklady z naší komunity

Slovní druhy
Slovní druhy
podle
Spojte odpovídající
předpony s-, z-
předpony s-, z-
podle
Třídění skupin
předpony a předložky
předpony a předložky
podle
Pravda nebo lež
Slova nadřazená a podřazená
Slova nadřazená a podřazená
podle
Třídění skupin
Násobilka - procvičování
Násobilka - procvičování
podle
Označený diagram
Krajská města ČR
Krajská města ČR
podle
Označený diagram
doplňování ě-je
doplňování ě-je
podle
Zařadit do kategorií
Slova příbuzná
Slova příbuzná
podle
Třídění skupin
Určujeme pády podstatných jmen
Určujeme pády podstatných jmen
podle
Spojte odpovídající
Rychloopakování
Rychloopakování
podle
Náhodné kolo
Druhy vět
Druhy vět
podle
Kvíz
Numbers 1-10
Numbers 1-10
podle
Náhodné kolo
PŘÍDAVNÁ JMÉNA - druhy
PŘÍDAVNÁ JMÉNA - druhy
podle
Třídění skupin
KVÍZ - České Vánoce
KVÍZ - České Vánoce
Otevřít krabici
opáčko 3.ročník
opáčko 3.ročník
Náhodné kolo
ZLOMKY (2) -Přiřazování
ZLOMKY (2) -Přiřazování
Spojte odpovídající