Tvořte své lekce lépe a rychleji
Komunita

Agenda 2030 goal 9

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "agenda 2030 goal 9"

AJ 9 - vocabulary unit 5
AJ 9 - vocabulary unit 5 Spojte odpovídající
Seřaď události 1. fáze 2. WW tak, jak šly za sebou
Seřaď události 1. fáze 2. WW tak, jak šly za sebou Seřazeno podle pořadí
 Československo v ohrožení 1933 - 1938
Československo v ohrožení 1933 - 1938 Honička v bludišti
9 +
9 + Spojte odpovídající
podle
Project 5 - vocabulary 3B
Project 5 - vocabulary 3B Náhodné kolo
Protektorát Čechy a Morava
Protektorát Čechy a Morava Spojte odpovídající
+/-9
+/-9 Práskni krtka
What is it? - What are they?
What is it? - What are they? Třídění skupin
Slovesné třídy
Slovesné třídy Třídění skupin
Global problems (KAJ 9.A)
Global problems (KAJ 9.A) Kvíz
Vedlejší věty
Vedlejší věty Spojte odpovídající
podle
Koloběh vody v přírodě
Koloběh vody v přírodě Seřazeno podle pořadí
přírodopis skupiny savcu 1
přírodopis skupiny savcu 1 Třídění skupin
podle
Přísloví - lidské vlastnosti
Přísloví - lidské vlastnosti Spojte odpovídající
podle
Pamětné počítání
Pamětné počítání Otevřít krabici
Activities - present continuous
Activities - present continuous Spojte odpovídající
Včela - urči části těla
Včela - urči části těla Označený diagram
Dni tygodnia
Dni tygodnia Najít shodu
podle
slovní úlohy
slovní úlohy Náhodné karty
Skladební dvojice - teorie
Skladební dvojice - teorie Chybějící slovo
podle
opakování HV
opakování HV Spojte odpovídající
podle
Pádové otázky
Pádové otázky Náhodné kolo
podle
Vodstvo ČR - slepá mapa
Vodstvo ČR - slepá mapa Označený diagram
podle
7. třída - opakování I. pololetí.
7. třída - opakování I. pololetí. Otevřít krabici
Quiz agenda 2030
Quiz agenda 2030 Kvíz
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Životnost podstatných jmen rodu mužského Třídění skupin
Find the pair. / Najdi pár.
Find the pair. / Najdi pár. Najít shodu
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
Vzory rodu ženského - třídění do skupin
Vzory rodu ženského - třídění do skupin Třídění skupin
Vzory mužského rodu
Vzory mužského rodu Třídění skupin
Bouchni krtka - rod mužský životný a neživotný
Bouchni krtka - rod mužský životný a neživotný Práskni krtka
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
Vzory rodu ženského - třídění podle i, í, y
Vzory rodu ženského - třídění podle i, í, y Třídění skupin
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy Spojte odpovídající
podle
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective Najít shodu
podle
NÁSOBILKA 9
NÁSOBILKA 9 Otáčet dlaždice
Násobení 9
Násobení 9 Spojte odpovídající
podle
Dělení 9
Dělení 9 Náhodné kolo
podle
Násobilka 9
Násobilka 9 Otevřít krabici
podle
Násobení 9
Násobení 9 Náhodné karty
podle
Násobení 9
Násobení 9 Práskni krtka
podle
Dělení 9
Dělení 9 Náhodné kolo
podle
Krtek 9
Krtek 9 Práskni krtka
podle
násobky 9
násobky 9 Náhodné kolo
+ - do 9
+ - do 9 Náhodné kolo
podle
Násobení 9
Násobení 9 Náhodné kolo
Násobky 9
Násobky 9 Práskni krtka
podle
Násobení 9
Násobení 9 Otevřít krabici
 Násobilka 9
Násobilka 9 Honička v bludišti
Násobky 9
Násobky 9 Práskni krtka
podle
+,- do 9
+,- do 9 Náhodné kolo
podle
Frazeologie 9
Frazeologie 9 Otevřít krabici
podle
Find 15 farm animals and their babies.
Find 15 farm animals and their babies. Hledání slov
podle
UNIT 9
UNIT 9 Spojte odpovídající
podle
Fashion 9
Fashion 9 Kvíz
podle