1) Drama je... a) književni žanr b) književna vrsta c) književni rod 2) Dramski tekst pisan je u obliku... a) opisivanja b) pripovijedanja c) dijaloga 3) Osobe/lica nabrojane su... a) na početku b) na kraju 4) Dramski tekst podijeljen je na... a) poglavlja b) činove c) strofe 5) Radnja u drami se temelji na... a) osjećajima b) sukobu c) događajima 6) Upute glumcima i redateljima nazivaju se... a) scene b) didaskalije c) činovi 7) Za biranje drama na sceni zadužen je... a) redatelj b) scenograf c) dramaturg 8) Za osmišljavanje pozornice zadužen je... a) kostimograf b) redatelj c) scenograf 9) Vrsta drame koja najčešće završava smrću glavnog junaka je... a) komedija b) tragedija 10) Zapleti i sretan završetak su tipični za... a) komediju b) tragediju 11) Kompozicija drame sastoji se od 4 faze: UVODA, ZAPLETA, OBRATA I RASPLETA. a) točno b) netočno 12) Stav pisca prema problemima u djelu je... a) tema b) ideja 13) U dramskom tekstu NE uočavamo... a) stilske figure b) jezik i stil c) temu 14) Riječ drama je grčkog podrijetla i znači... a) sukob b) radnja c) kompozicija 15) Dramski tekst namijenjen je... a) izvođenju na pozornici b) čitanju

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?