Text  - Tlačený alebo písaný prejav. Môže to byť text rozprávky, básne, piesne, hádanky...., Ilustrácia  - Obrázok, ktorý patrí k textu. Kreslí ho ilustrátor / ilustrátorka., Nadpis - Krátky a výstižný názov básne, rozprávky, alebo iného textu., Spisovateľ / spisovateľka - Človek, ktorý píše literárne diela. Môžu to byť básne, rozprávky, príbehy, hádanky, piesne, divadelné hry., Čitateľ - Človek, ktorý pravidelne číta. Čítanie obohacuje každého človeka. Čítame pre poučenie alebo zábavu. Texty na poučenie nájdeme v encyklopédiách., Hádanka  - Hra so slovami. Predmety alebo javy pomenúva skryto. Často sa končí otázkou. Dôvtipný čitateľ si musí odpoveď domyslieť., Rozprávka - Je to vymyslený príbeh. Sú v ňom opísané aj nadprirodzené (neskutočné) veci tak, ako keby boli skutočné. Preto v ňom môžu aj zvieratá a veci rozprávať., Zdrobneniny - Slová, ktorými pomenúvame osoby, zvieratá alebo veci krajšie a jemnejšie. Napr. Marta – Martuška, mačka – mačička, mesiac – mesiačik....., Báseň - Text, ktorý máva na konci riadkov podobne znejúce slová. Autor v nej vyjadruje svoje pocity, myšlienky alebo nálady., Ilustrátor / ilustrátorka. - Kreslí ilustrácie do kníh.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?