kdy bylo poslední oblastí dekolonizace - bylo 70 let, vývoj politické mapy svět velmoc patřily - Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo, Itálie, Kdy organizace spojených národů - v roce 1945, co je největší vojenské seskupení - Nato , při vytvoření největšího seskupení - V roce 1949, na tom dvě skupiny rozdělujeme zemi - migrace, emigrace, co je moře mezi Ukrajinou a Tureckem - Černé moře, jaký zálivje mezi Švéckem a Finskem - Botnický zaliv, jakési moře je mezi Itálie a Chorvackem - Jaderské moře, co je mezi Německem a Slovenskem - Česko,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?