1) Lodě slouží k plavbě po vodě. a) lodě b) k plavbě c) po d) vodě e) slouží 2) Vjezd vyústil na náměstí. a) vjezd b) vyústil c) na d) náměstí 3) Maminka žehlí košile. a) maminka b) žehlí c) košile 4) Brzy se děti nasytí výtečným obědem. a) výtečným b) děti c) se nasytí d) obědem 5) Mámino objetí příjemně potěší. a) mámino b) objetí c) příjemně d) potěší 6) Myslivec objevil liščí doupě. a) objevil b) myslivec c) doupě d) liščí 7) Psi se rozštěkali. a) se b) rozštěkali c) se rozštěkali d) psi 8) Nákladní lodě vozí zboží. a) lodě b) vozí c) zboží d) nákladní 9) Odvážný dosáhl vítězství. a) odvážný b) dosáhl c) vítězství 10) Rychlí zajíci kličkovali mezi pařezy. a) rychlí b) zajíci c) kličkovali d) mezi e) pařezy

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?