1) Ako sa pýtame na podstatné mená? a) Kto? Čo? b) Aký? Aká? Aké? c) Čo robíš? 2) Ako sa pýtame na prídavné mená? a) Čo robia? b) Aký? Aká? Aké? c) Kto? Čo 3) Ako sa pýtame na slovesá? a) Aký? Aká? Aké? b) Čo robíš? c) Kto? Čo? 4) Podstatné mená: a) Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí b) Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci c) Vyjadrujú  čo osoby, zvieratá a veci robia 5) Prídavné mená: a) Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci b) Vyjadrujú čo osoby, zvieratá a veci robia c) Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí 6) Slovesá: a) Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci b) Vyjadrujú čo osoby, zvieratá a veci robia c) Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí 7) Vyber všetky podstatné mená:  a) auto b) hrať sa c) Martin d) Bratislava e) smiať sa f) učiť sa 8) Vyber všetky prídavné mená: a) sneží b) uteká c) hnevať sa d) železný e) červenovlasá f) šťavnatá 9) Vyber všetky slovesá: a) vypiť  b) okúpať sa c) modrooká d) Alžbeta e) Trnava f) písať si

Slovené druhy - gramatika

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?