govori u svim trima narječjima - ikavski, ekavski, jekavski, Hrvatski standardni jezik - temelj je štokavsko narječje, pravila izrečena u jezikoslovnim knjigama, dijalektizmi, narječnice - riječi koje pripadaju narječju, naglasak na zadnjem slogu - čakavsko i kajkavsko narječje, Bašćanska ploča, Vinodolski zakonik - čakavsko narječje, hrvatska kulturna baština, česta uporaba umanjenica i odmilica, germanizmi i hungarizmi - kajkavsko narječje, turcizmi, prvi hrvatski prijevod Biblije, prva hrvatska gramatika - štokavsko narječje, zavičajni govori - unutar jednog narječja, mjesni govori - govori pojedinih mjesta, sela i gradova, slovnica ili gramatika, pravopis, rječnik - temeljne jezikoslovne knjige,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?