Mojmír I: spojil Moravské a Nitranské knížectví, založil Velkomoravskou říši, byl prvním panovníkem Velké Moravy, Mojmír II: syn Svatopluka, měl spory s bratry o moc, měl 2 bratry, za jeho vlády se Velkomoravská říše rozpadla, Rastislav: vyhnal francké kněze, nechtěl být závislý na Francké říši, pozval kněze ze Soluně, Svatopluk: za jeho vlády byla říše nejmocnější, měl 3 syny, na konci života se stal poustevníkem, Konstantin a Metoděj: bratři ze Soluně, přišli na Moravu v roce 863, mluvili Staroslověnštinou, byli věrozvěstové, šířili křesťanství, sestavili písmo hlaholici,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?