1) kamene a) chlap b) stroj c) ulica d) dlaň 2) na nechtoch a) stroj b) chlap c) dub d) kosť 3) v čeľusti a) dlaň b) kosť c) stroj d) ulica 4) bez svedkov a) hrdina b) chlap c) dub d) stroj 5) o mladosti a) kosť b) dlaň c) stroj d) dub 6) v súhvezdí a) vysvedčenie b) srdcia c) kosť d) dlaň 7) jahňatá a) mesto b) dievča c) žena d) srdce 8) v priezvisku a) srdce b) stroj c) mesto d) dievča 9) s ockom a) hrdina b) chlap c) mesto d) dub 10) na javisku a) mesto b) srdce c) vysvedčenie d) dievča 11) maco a) mesto b) dievča c) chlap d) dub 12) bez žiráf a) žena b) ulica c) dlaň d) kosť 13) s čertom a) dub b) chlap c) stroj d) hrdina 14) Soňa a) žena b) kosť c) dlaň d) ulica 15) bez chýb a) ulica b) žena c) dlaň d) kosť 16) na stanovišti a) kosť b) dlaň c) vysvedčenie d) srdce 17) do skrine a) dlaň b) ulica c) žena d) kosť 18) žieňa a) dievča b) srdce c) žena d) ulica 19) na košeli a) kosť b) ulica c) dlaň d) stroj 20) s dozorcom a) chlap b) dub c) hrdina d) stroj 21) učilištia a) mesto b) vysvedčenie c) srdce d) dievča 22) mysľou a) kosť b) dlaň c) žena d) ulica 23) na osi a) stroj b) srdce c) kosť d) žena 24) úsilie a) mesto b) srdce c) dievča d) vysvedčenie 25) prstene a) dub b) stroj c) dlaň d) srdce 26) občania a) chlap b) hrdina c) vysvedčenie d) srdce 27) do stĺpa a) chlap b) hrdina c) stroj d) dub 28) na nábreží a) vysvedčenie b) srdce c) dievča d) mesto 29) s darcom  a) chlap b) hrdina c) srdce d) dub 30) bez rečí a) dlaň b) ulica c) kosť d) stroj

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?