1) Nemá ráda a) tebe ani mě b) tebě ani mně c) ti ani mi d) tě ani mě 2) ................., co znamená česky "vaječina"? a) Znáš b) Umíš c) Víš 3) Ke ........................příteli půjdeme? a) kterého b) kerého c) kterému d) kterých 4) Bez 458 korun mám v peněžence tisícovku. a) čtyř set padesáti osmi b) čtyři sta padesáti osmi c) čtyř stů padesáti osmi d) čtyřech set padesát osmi 5) Věnuji studentům ............. svůj čas. a) všechan b) všechen c) všech d) všechna e) všeho 6) (každý český politik) - nom.pl. a) všichni čeští politikové b) všechny čeští politici c) každí čeští politikové 7) PAvel mi poradil, abych chodil s Terezou. a) věta podmětná b) věta předmětná c) věta účelová d) věta podmínková 8) Imperativ slovesa "Pomoct" a) pomož! b) pomoz! c) pomoč! 9) Imperativ "být" a) buď b) buť 10) Poslechnout je: a) perfektivum b) imperfektivum 11) Skočit je: a) perfektivum b) imperfektivum 12) Kondicionál 2.osoby /vy/ a) by b) bychom c) byste 13) Všechny ženy byl- v práci a) -y b) -i 14) Všechna kuřata byl- a) y b) i c) a 15) minulý čas slovesa "tisknout" je a) tiskl b) tisknul 16) minulý čas slovesa "obléknout" je a) obléknul b) oblékl 17) To je tvůj kamarád? .................neznám a) ho b) jeho c) mu 18) Dáš si čaj kávu? a) ani b) ale c) nebo d) proto 19) ........................bude venku hezky, půjdeme se projít. a) Jestli b) Až c) Když d) Aby e) že f) kdyby 20) Udělám to, až budu mít čas a) věta předmětná b) věta časová c) věta účelová

gramatika opakování

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?