1) školní zájez_ a) d b) t 2) velký kru_ a) h b) ch 3) vyhraný zápa_ a) z b) s 4) fouká ze strniš_ a) ť b) ď 5) zvonivý smí_ a) h b) ch 6) vyschlá kalu_ a) š b) ž 7) slabý déš_ a) ť b) ď 8) ostrý nů_ a) š b) ž 9) z nových hníz_ a) t b) d 10) bílý ostro_ a) v b) f 11) silný prova_ a) s b) z 12) tenký drá_ a) t b) d 13) včelí me_ a) t b) d 14) několik koupališ_ a) ť b) ď 15) koruny jí_ a) f b) v 16) hrá_ rybníka a) s b) z 17) studený obkla_ a) t b) d 18) domoro_ci a) t b) d 19) předlo_ky a) ž b) š 20) poštovní holu_ a) p b) b

párové souhlásky

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?