Zem - Na planéte ________ je viacero svetadielov., Európy - Naša krajina Slovensko leží v strede _____________ ., Egypta - Na dovolenku pôjdeme do ________________ . , Slnku - Najbližšie k _____________ je planéta Merkúr., Mars - Červenkasté zafarbenie má planéta _____________ ., sústavy - Najväčšou planétou slnečnej _______________ je Jupiter., planétami - Ďalšími _______________ sú Saturn, Urán a Neptún.,

Doplň do vety vhodné podstatné meno.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?