I ... blue jeans. (like), Ann ... to school in the morning. (go), Spot ... in my bed. (not sleep), Children ... to school. (not go), Tom ... green jeans. (like), My cat ... in my bed. (sleep), We ... football in the afternoon. (play), Jim ... blue coat. (not wear), He ... blue jeans. (have), I ... milk. (drink), Mr Paganini ... the violin. (play), Ann ... play the guitar. (not can), My parents ... TV in the evening. (watch), George ... books every day. (read), I ... by the window. (not sit), Ed ... wear hats. (not wear), Ann ... skirts. (wear), Linda ... football. (not play), We ... books at school. (read), Dogs ... trousers. (not wear).

Věty v AJ - přítomný čas prostý

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?