1) Patří do živých organismů: a) bakterie, houby b) houby, bakterie, rostliny, živočichové c) houby, bakterie, rostliny 2) Znaky živých organismů jsou: a) dýchání, trávení, vylučování b) trávení, dýchání, spánek, pohyb c) dýchání, příjem vody a potravy, vylučování, rozmnožování, růst a vývoj 3) Živočichové se dělí podle druhu přijímané potravy na: a) masožravce, býložravce, všechnožravce b) masožravce, býložravce, druhožravce c) masožravce, býložravce, všežravce 4) Zelené barvivo, které obsahují rostliny se nazývá: a) chlor b) chlorofyl c) kvasinky 5) Pouhým okem neviditelné mikroorganismy jsou: a) bakterie b) bakterie a chlorofyl c) bakterie a sinice d) semena 6) Co je to ekosystém: a) živá příroda b) propojení živé a neživé přírody c) neživá příroda 7) Čím se liší houby od rostlin: a) houby neobsahují zeleň listovou b) houby obsahují zeleň listovou c) houby obsahují chlorofyl 8) Který plyn ze vzduchu potřebují rostliny k dýchání při fotosyntéze: a) vzácné plyny b) dusík c) kyslík d) oxid uhličitý 9) Rostliny dělíme podle způsobu jejich rozmnožování: a) kořeněné a nekořeněné b) byliny, dřeviny, keře c) jednoleté, dvouleté, trvalky d) kvetoucí (semenné) a nekvetoucí (výtrusné) 10) Vyber správnou odpověď. Houby: a) se vyživují kvasinkami b) se vyživují z různých zbytků v půdě c) se nevyživují 11) Živočichy dělíme do dvou základních skupin: a) obratlovce a obojživelníky b) bezobratlí a obratlovce c) plazi a obojživelníky d) plazi, ptáci, savci 12) Živočichové se živí: a) jen rostlinami b) rostlinami nebo živočichy c) jen živočichy 13) Vyber špatnou odpověď. Ryby: a) žijí ve vodě a dýchají žábrami b) žijí na suchu c) mají tělo pokryté šupinami 14) Kdo patří k obojživelníkům: a) žáby, krokodýli, ryby, mloci b) žáby, čolci, mloci c) hadi, želvy, čolci, ptáci 15) U ptáků jsou čelisti proměněny v zobák: a) ne, není to pravda b) ano, je to pravda 16) Kteří živočichové mají rozeklaný jazyk: a) zajíci b) hadi c) lvi d) mroži 17) Čím dýchají savci: a) žábrami b) plícemi c) zobákem 18) Urči co je zmije obecná: a) savec b) obojživelník c) plaz 19) Bezobratlí: a) mají kostru, ale nemají obratle b) nemají kostru složenou z kostí a nemají páteř c) mají páteř a nemají obratle 20) Hmyz dělíme do několika skupin: a) blanokřídlí, brouci, savci, motýli b) brouci, ptáci, motýli, vážky c) motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, vážky

Přírodověda - třídění živých organismů

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?