1) 2,4 . 10 a) 0,24 b) 24 c) 240 2) 38:10 a) 3,8 b) 0,38 c) 380 3) 0,5 . 10 a) 0,05 b) 50 c) 5 4) 3,24 . 100 a) 32,4 b) 324 c) 3 240 5) 75 : 100 a) 0,75 b) 7,5 c) 7 500 6) 0,03 . 10 a) 3 b) 0,3 c) 30 7) 258 :100 a) 0,258 b) 25,8 c) 2,58 8) 0,8 : 10 a) 0,08 b) 8 c) 80

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?