1) Moje sestřenice Alice bydl_ v Praze. a) bydlí b) bydlý 2) Z teplých krajin přiletěl_ hejna ptáků. a) přiletěla b) přiletěly c) přiletěli 3) Naši sousedé odjel_ na dovolenou do Alp. a) odjela b) odjely c) odjeli 4) Stromy v sadu krásně rozkvetl_. a) rozkvetla b) rozkvetly c) rozkvetli 5) My jsme to neudělal_. a) neudělala b) neudělaly c) neudělali 6) Právě se nám vylíhl_ nová kuřátka. a) vylíhla b) vylíhly c) vylíhli 7) Na výstavě veteránů byl_ vystaven_ krásná auta. a) byla vystavena b) byly vystaveny c) byli vystaveni 8) Včera nás navštívil_ vzdálení příbuzní se svými dětmi. a) navštívila b) navštívily c) navštívili 9) Všechny opice se před návštěvníky ZOO pěkně předváděl_. a) předváděla b) předváděly c) předváděli 10) Lvi se lvicemi se vyhříval_ na sluníčku. a) vyhřívala b) vyhřívaly c) vyhřívali

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?